Eldreomsorg

Oslosykehjemmene: Lav grunnbemanning i forhold til landet forøvrig

Oslosykehjemmene: Lav grunnbemanning i forhold til landet forøvrig

Altfor ofte er det kriseoppslag i media på sykehjemsbeboere som er utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Eksemplene er ofte hentet fra Oslo. Ansatte ved Oslosykehjemmene yter en formidabel innsats og kvalitativ god omsorg, ut fra de rammebetingelser som bystyreflertallet har gitt dem. Men som NOVA-forskerne Heidi Gautan og Anders Kvale Havig påpeker:

"En studie vi har gjennomført viser imidlertid at Oslo, som er den kommunen med lengst og bredest erfaring med konkurranseutsetting, er en av kommunene i Norge med lavest grunnbemanning og andel sykepleiere.

Når NHO trekker frem Oslo som et vellykket eksempel på konkurranseutsetting og bruker ord som effektivisering og økt produktivitet, er det derfor viktig å være klar over at dette primært skyldes at sykehjemmene i Oslo har lavere grunnbemanning og andel sykepleiere sammenlignet med resten av landet.

Forskning vi har utført om kostnadsstrukturer i sykehjem viser at det er vanskelig å kutte kostnader av betydning på andre området enn på lønn (bemanning og andel faglærte) og pensjon."

Når derfor de kommunale sykehjem i Oslo har lavere grunnbemanning enn landet forøvrig betyr det at de ansatte må springe mer, ideelt være tilstede flere steder samtidig, får mindre muligheter til å observere og mindre tid til å være sammen med beboerne. Da er faren for at ting glipper betydelig større. Så settes det naturligvis inn ekstrahjelpere, vikarer og sånt, men dette gir en omsorg med mindre stabilitet, mindre kontinuitet og dårligere kompetanse. God omsorg skapes først og fremst med tilstrekkelig personale, med god kompetanse.

De ansatte yter sitt, men bystyreflertallet har vært mer opptatt av skattelettelser enn tilstrekkelig omsorg for byens eldre.

Kommentarer   

+2 #1 Bjørn Andresen 24-08-2013 15:54
Og ansvaret skyves over på Regjeringen. Hver gang! En par tre milliarder til OL er ok! Frekt!
0 #2 Jarle Vinje 27-08-2013 12:24
Du får ikke både velferd og store skattelettelser - hvem tror på blåblå
eventyr?

Legg til kommentar