Eldreomsorg

Dagsenter for demente: De - tilsynelatende - små kuttene

Dagsenter for demente: De - tilsynelatende - små kuttene

Det er ofte de - tilsynelatende - små detaljer som betyr noe. Som gjør et dagsenter for demente til særs vellykket, fordi de ansatte er særs offensive i å hjelpe brukerne til å komme på dagsenteret. Felles for alle brukerne er at de har en eller annen form for hukommelsesvikt, og ofte ikke en gang husker at de i dag skal på dagsenter.

Undersøkelser viser at spesielt tilrettelagte dagtilbud er et godt tilbud for personer med demens, kan være en kostnadseffektiv måte å tilrettelegge tjenester på og gi hensiktsmessig avlastning for pårørende. Et dagsentertilbud til mennesker med demens har stort forebyggende betydning, og kan utsette innleggelse på institusjon med over 300 døgn.

Tone Wiik, aktivitør på dagsenteret ved Lindeberg Omsorgssenter er fortvilet:

"Nå er det slik at vi ikke skal være med å hente brukerne våre lenger. Nå skal sjåføren skal gjøre dette alene. Sjåføren kan umulig hente disse eldre alene. Skal han gå ut av bussen, gå opp i en blokk i 5.etg. for å hente en bruker, mens det sitter flere demente igjen i bussen? Skal han låse bussen når han forlater den? Skal han ringe brukerne mens han kjører bussen? Det er mange som trenger støtte og følge til/fra etasjen de bor i. Har sjåførene den rette kompetansen når en bruker (dement) vil hoppe av i en sving fordi han vil i butikken? Selv om han kanskje ikke har penger eller lommebok?

Våre sjåfører ønsker ikke å utføre denne jobben alene. De mener det er uforsvarlig."

Les Tone Wiiks fortvilte beskrivelse nedenfor - under "Les mer".

 

Kvaliteten på min arbeidsplass har alltid vært god. Det er et velfungerende dagsenter, og vi ansatte  samarbeider godt og jobber med fokus på våre brukere.  Brukerne våre er demente, i ulike utviklingsfaser og med et stort aldersspenn. Noen bor alene, og andre bor med familie. Felles er at de har en eller annen form for hukommelsesvikt.

Det første vi gjør når vi kommer på dagsenteret om morgenen er å ringe brukerne. De fleste må minnes på, og enkelte må overtales. Vi ber dem gjøre seg klare til bussen kommer og henter dem.

Ca. 45 min. senere kjører vi ut. Det er 2 bydelsbusser for dagsentrene på Lindeberg Omsorgsenter. Vi er ledsager på bussen. Vi henter  en ” mix”-gruppe. Dvs. bussene kjører i hvert sitt område, og henter da brukere som bor der, uavhengig av om de tilhører dagsenter 1 (for de som ikke er demente) eller 2 (for demente). Vi henter også rullestolbrukere. Tidligere var det egen buss som hentet rullestoler. Da bydelen mente det var store kostnader på dette, ble dagsenterbussene gjort om, slik at vi også henter rullestolbrukere. Konsekvensen av det, ble at vi mistet noen sitteplasser, og at ruten med henting tar lenger tid. Men det fungerer greit. Sjåfør tar ut trammen bak mens ledsager henter rullestolbrukeren.

Vi ringer hver enkelt bruker når vi nærmer oss. Enkelte steder er det bommer som må åpnes manuelt. Vi går ut og gjør dette, mens sjåføren kjører igjennom.  Vi ringer på dører, går opp i etasjer og hjelper folk ned, låser opp dører (enkelte har vi nøkkel til), overtaler de brukerne som har ombestemt seg til å komme likevel, ovs. Her må vi kjenne brukerne godt. Hvis ikke går det ikke.

Dette tar ca en time. Vinterstid tar det lenger tid. Mer yttertøy som må på, brukere som er kledd feil - for eksempel sommersko, etc. Mange trenger god støtte på glatte og isete veier. Det hender det ikke er måkt, slik at bussen må stoppe før siste innkjørsel, slik at vi må gå et stykke til inngangen. Dette skjer også ofte året rundt ved sperring av andre biler til oppganger/innkjørsler.

Vi ringer også på dører da noen ikke tar telefonen. Da ringer vi opp dagsenter og ber de sjekke. Det kan være noe galt. Kanskje falt på gulvet? Andre  ganger er ikke hjemmesykepleien kommet som avtalt.  Det hender vi trår til og får på dem klær. Det er viktig for oss å få dem med. Mange av våre brukere spiser ikke når de er hjemme alene, det blir redde, de vet ikke hvor de er osv. De ringer sine barn, glemmer at de har ringt og ringer igjen osv. Dagsenter er en avlastning for dem og for hjemmesykepleien, som slipper å  ha tilsyn når de er på dagsenter.

Nå er det slik at vi ikke skal være med å hente brukerne våre lenger. Egentlig trer det i kraft fra 1.09, men siden de ikke har sagt opp nåværende arbeidsavtale blir det ikke før om en måned.

Så nå skal sjåføren skal gjøre dette alene. Hente prosessen vil da ta lenger tid. Sjåføren kan umulig hente disse eldre alene. Skal han gå ut av bussen, gå opp i en blokk i 5.etg. for å hente en bruker, mens det sitter flere demente igjen i bussen? Skal han låse bussen når han forlater den? Skal han ringe brukerne mens han kjører bussen? Enten de er fra dagsenter 1 eller 2 er det mange som trenger støtte og følge til/fra etasjen de bor i. Har sjåførene den rette kompetansen når en bruker (dement) vil hoppe av i en sving fordi han vil i butikken? Selv om han kanskje ikke har penger eller lommebok?

Våre sjåfører ønsker ikke å utføre denne jobben alene. De mener det er uforsvarlig.

Kommentarer   

+2 #1 Barbro Eide 01-09-2013 07:00
Huff. Er det en indirekte måte å rasere tilbudet på Ivar tror du?
Eller er det for å laste over på de nærmeste oppgaven med å følge ned i bilen?
Hjerterått... og som om det sparer noe i helheten at demente sitter inne hele dagen og får større problemer enn de allerede har.

Er jeg inne hos meg selv en hel dag uten å gå ut blir jeg dvask, slapp og smårar. Forsøker jeg to dager begynner jeg å bli deprimert. Og er psyken utsatt for krevende situasjoner i tillegg er det å være inne så lenge rett og slett skrekkelig.
+3 #2 Inger-Lise Gulliksen 01-09-2013 07:01
Er det ikke Høyre/Frp som skal ta vare på alle som styrer i Oslo? Jeg synes det er rart at ikke Høyre/Frp ikke bruker Oslo (og Bergen) som utstillingsvind u for den "fantastisk" gode politikken de skal føre for hele Norge. De har da hatt makten der i mange år. Nei, det er viktigere å bruke penger på en søknad om OL, enn å sørge for sine demente og andre svake grupper. En skam er det.
+2 #3 Terje Fredriksen 01-09-2013 08:20
En ting er at tilbudet blir dårligere til de pasientene som har aller mest behov for onsorg og pleie. Riktig ille blir det når
85 prosent av pensjonsinntekt en til pasienten tas av stat og kommune, som tilfelle er i min Høyrekommune; Oppegård, en av landets rikeste kommuner. Pasienten sitter igjen med ca hundre kroner dagen.
Litt fotpleie tar fire dagers inntekt. Frisør tar ti dagers inntekt. En kopp kaffe og en bolle i kantina tar hele dagsinntekten.
Oppeård fikk Demensprisen for god omsorg... !
+2 #4 Elisabeth Hegstad 01-09-2013 12:26
Jeg kjenner ikke beslutningstake re i saken om de demente du har gitt linken til. Men jeg gjenkjenner en skjult agenda når jeg ser den. Dette er egentlig en styrt avvikling av demenstilbudet. Slik det nå blir vil færre og færre være i stand til å benytte seg av tilbudet. Det blir bokstavelig talt mindre tilsyn med dem. Sykdom-skade-dø dsrisiko øker. Hvis det nesten blir umulig for de demente å møte opp kan beslutningstake re argumentere for nedlegging av hele tilbudet. I min korte politiske karriere i AP fikk jeg høre "en død pasient koster ikke penger". Og det er vel det som er sakens kjerne. Dagens makthavere har forlatt solidaritet med de svakeste. På alle områder.
0 #5 Karin Elisabet Bjørnødegård 06-01-2015 17:39
All honnør til Tone Wik som informerer om behovet hos de demente hjemmeboende. Det er realiteter som beskrives. Ansvarshavende personer bør ta dette på alvor og til ewtterretning. Mvh Hjelpepleier, post 3, Lindeberg Omssorgsenter.

Legg til kommentar