Eldreomsorg

Kvalitetssystem som svikter i eldreomsorgen: Har byråd Kvalbein behov for å skjule fakta?

Kvalitetssystem som svikter i eldreomsorgen: Har byråd Kvalbein behov for å skjule fakta?

Kvalitetslosen er trolig et av det viktigste kvalitetsverktøy i kommune-Norge, og Oslosykehjemmene, for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring, forutsatt at det fungerer.

En sykepleier på Lilleborg sykehjem sto i vinter fram i NRK Dagsrevyen og fortalte at hun hadde sendt 40, tildels svært alvorlige, avviksmeldinger uten at noe skjedde. Eldrebyråd Aud Kvalbein sto fram i media og bedyret at alt var i sin skjønneste orden. Kanskje har hun rett, men da bør hun tørre at uttalelsene hennes blir etterprøvd. Norsk Sykepleierforbunds tidsskrift Sykepleien ba om å få innsyn i innsyn i alle avviksmeldinger som ble sendt fra Lilleborg sykehjem i 2012, men fikk avslag med henvisning til offentlighetslovens § 14, dvs at dokumentene er organinterne.

På min anmodning om innsyn som bystyrerepresentant gir byråden samme begrunnelse, men henviser også til at avviksmeldingene kan inneholde taushetsbelagt informasjon. Byrådens henvisning til offentlighetsloven er selvsagt helt irrelevant, for folkevalgte i Oslo kommune skal selvsagt ha et helt annet innsyn enn offentligheten forøvrig.

Jeg kommer selvsagt til å forfølge saken i bystyret, for når byråd Kvalbein så aktivt sloss for å hindre offentlighet og folkevalgte innsyn må det være fordi hun har noe å skjule. Og det bekymrer meg. Sykepleiere forteller meg nemlig at Kvalitetslosen ikke fungerer etter forutsetningene. De erfarer at det slett ikke skjer noe med avviksmeldinger, og at mange derfor nå like gjerne har sluttet å varsle. Da har vi kommet i en særs alvorlig situasjon.

Jeg tar gjerne i mot innspill om folks erfaringer med dette.

Kommentarer   

0 #1 Bjørn Bjøro 14-09-2013 06:22
Jeg hørte selv i helse- og sosialkomiteen hvor sterk vekt byråd Aud Kvalbein la på at NRK skulle ha drevet dårlig journalistikk, og at det ikke var avviksraportert . At nærmest alt var i orden.

Jeg vet ikke om nekting så langt i innsyn i avviksrapporter er uttrykk for skjuling. Det er imidlertid klart at Ivar som folkevalgt har store rettigheter som ledd i tilsyn å få rapporter, eventuelt mot å underskrive eget taushetsøfte. Jeg tror likevel han ikke vil få innsyn, men vil bli forsøkt slitt ut gjennom flere runder. Jeg bygger på erfaring i helse- og sosialkomiteen i Lindeberg-skand alen. Der ble komiteen av byråd Kvalbein nektet innsyn i tre dokumenter, og byråden fastholdt dette etter at komiteen skriftlig hadde insistert på å få dem. Jeg som privatperson har fått det ene dokumentet, og det usladdet, fra Kvalbeins byrådsavdeling. Men komiteen, under taushetsplikt, er blitt nektet det samme sentrale dokument. Og det ser ut som komiteen er slitt ut, og har gitt opp å få det!

Legg til kommentar