Eldreomsorg

Kvalitetslosen: Etterlyser ansattes erfaringer

Kvalitetslosen: Etterlyser ansattes erfaringer

Tidsskriftet Sykepleien, tidsskriftet til Norsk Sykepleierforbund, skriver blant annet: "Ivar Johansen (SV) i Oslo bystyre mener kommunen har et avvikssystem som ikke fungerer. Nå ber han sykepleiere i hovedstaden om å komme med sine erfaringer med systemet.

Både Sykepleien og bystyremedlem Ivar Johansen (SV) i Oslo blir nektet innsyn i avviksmeldinger fra Lilleborg sykehjem for 2012. Det har fått Johansen til å tro at eldrebyråd Aud Kvalheim (KrF) har noe å skjule."

- Sykepleiere erfarer at det slett ikke skjer noe med avviksmeldinger, og mange har derfor nå like gjerne sluttet å varsle. Da har vi kommet i en særs alvorlig situasjon.

Les hele artikkelen i link nedenfor.

Kommentarer   

0 #1 Camilla Stalsberg 13-09-2013 11:52
Jeg jobber som Fagutviklingssy kepleier i Oslo kommune og er Hovedtillitsval gt i Norsk Sykepleierforbund.

Min jobb som Fagutviklingssy kepleier er å holde kurs i Kvalitetslosen til ansatte og ledere, samt at jeg som tillitsvalgt sitter i kvalitetsutvalg et og ser hva som kommer inn av avvik.
Jeg opplever at mange ikke dokumenterer avvik, dels pga tidspress, dels fordi de blir lukket uten at sakene blir forbedret, men også, dessverre, fordi ansatte ikke forstår viktigheten av å melde avvik!
Det trengs en kompetansehevin g blant sykepleiere, omsorgsarbeider e og pleieassistente r/hjemmehjelper e på hvordan skrive avvik, hva et avvik er, og hvorfor det må meldes.

Vi har over flere år forsøkt å bevisstgjøre ansatte på dette, men det ble dessverre ingen markant økning av meldte avvik etter at Kvalitetslosen ble innført hos oss, slik som vi håpet og trodde.

Jeg er nå i foreldrepermisj on, men kommer til å fortsatt jobbe mye med dette når jeg er tilbake i oktober. Vet også at flere bydeler har sluttet å bruke Kvalitetslosen, da dette ikke er et pålegg, noe jeg mener er uheldig da det er et flott verktøy for å melde avvik men også et kvslitetsverktø y for å lese prosedyrer og kvalitetssikre opplæring til ansatte.

Med vennlig hilsen
Camilla Stalsberg
0 #2 Anne 15-09-2013 11:06
For ikke å snakke om behandlingen av hjelpepleier Stig Berntsen, som meldte fra uholdbare tilstander på posten han jobbe ved på Lindeberg omsorgssenter. En skam!!!!! Det er jo useriøst som det kan få blitt, også mener dem (de som er øverst) at vi andre (som jobber på gølvet) skal rapportere og dokumentere i hue og ræva, også blir det ikke brukt til en dæm shitt grrrrr.......
0 #3 Nina Amble 15-09-2013 12:46
Vi har faktisk erfart endel knyttet til avviksystemet.

Noen få steder med gode ledere tas det på alvor, på andre steder er det som beskrevet. Ingen vits og systematisk oversett.

Vår erfaring er knyttet til sykehjem mange steder i Norge. Et av de beste var i Oslo, beste i forhold til aktiv bruk som mulighet for organisatorisk læring og endring til det bedre.

Det kan fungere godt, men det fungerer i gjennomsnitt som beskrevet.

Hilsen
Nina Amble
Førsteamanuensis/dr.philos,
Høgskolen i Oslo og Akershus
0 #4 Nils K Rise 16-09-2013 13:18
Kvalitetslosen er desverre ikke et sektorsystem, som byrådet har pålagt alle bydeler/etater å bruke. Bydelene St.Hanshaugen og Frogner er 2 bydeler/etater som har valgt å IKKE bruke Losen, bruker papir i stedet. Bydel Nordstrand har annet elektronisk system.
Suksessfaktor for innføring av Losen er at alle oppmuntres til å melde avvik, små eller store, det gis tid til å melde avvik, og at lederne gir tilbakemelding ved/før lukking,uansett alvorlighetsgra d. I alle fall de første 3 til 6 mnd. Brukes Losen slik, vil kompetansen øke, kvaliteten bedres, og avvikene reduseres til "normal" mengde. Avviksmeldingen es mål er jo å føre til bedre rutiner/prosedy rer som vil føre til bedre tjenester fremover.

Nils K Rise
Koordinerende hovedtillitsval gt NSF
Oslo kommune

Legg til kommentar