Eldreomsorg

Smarttelefoner til Oslos hjemmetjenester: Snubler i starten

I januar tok jeg opp med Byrådet de betydelige driftsproblemene bydelenes hjemmetjenester har med bruk av PDA-er. Nå skrotes etterhvert PDA-ene.

Jeg håper jo da at Byrådet legger til grunn sitt notat til bystyret fra januar i år: "Gjeldende rammeavtale for kjøp av håndterminaler utløper sommeren 2013. Vi har startet forberedelsene til en ny konkurranse og erfaringer fra bruk av dagens terminaler vil bli benyttet inn i den nye konkurranse. Vi vil her bl.a. legge opp til en langt mer omfattende utprøving av de terminalene som tilbys. Vi vil videre — så langt det er mulig — samle flere leveranser i en avtale, slik at leverandørenes mulighet til å peke på hverandre som ansvarlig for feil, blir redusert.

Vi har også inngått et samarbeid med vår pleie- og omsorgssystemleverandor om utvikling av en ny versjon av den programvaren som benyttes på terminalene med sikte på å redusere ulempen ved bortfall av mobildekning og med sikte på å utvike et mer moderne brukergrensesnitt der man drar nytte av den kraftige utviklingen som har vært på håndterminal- / smarttelefon- /nettbrettområdet de seneste årene."

Men så snubler allikevel kommunen på startstreken: Fagsystemet Gerica begrenser konkurransen betydelig. Leverandør Tieto har utviklet en tilhørende mobil-app, men bare til smarttelefoner som bruker Microsofts mobile plattform: Windows Phone 8.  Og dermed er kommunen låst i sitt kjøp av nærmere 3.000 smarttelefoner. Smart? Neppe.