Eldreomsorg

Sykehjem: Urimelig med full pris, ved dobbeltrom

Urimelig med full pris, ved dobbeltrom

Det er 14 år siden et enstemmig bystyre vedtok målet om enerom til alle sykehjemsbeboere som ønsket det. Men det har blitt med de vakre ord. Ingen valgløfter har vel blitt resirkulert så mange ganger i Oslo-valgkampene uten at det har blitt fulgt opp med reell gjennomføringsvilje.

Selvsagt er det helt urimelig å kreve full betaling av eldre sykehjemsbeboere som mot sin vilje må dele dobbeltrom med helt fremmede. Bystyret har gitt byrådet pålegg i så henseende. Så da burde jo da pina dø det sittende byrådet tatt konsekvensen av dette ved snarest mulig å etablert et eget prisnivå for dobbeltrom, og gjerne halv pris - slik Høyre med så store bokstaver snakket om i media.

Byens eldre på sykehjem har de siste par år - mot bystyrets ønske - betalt for høy pris der de er blitt henvist til dobbeltrom mot sin vilje. Byrådet har neglisjert bystyrets pålegg.

Les mitt bystyreinnlegg under Les mer.

 

Oslo bystyre 25. september 2013 Ivar Johansen, SV

Sak Avvikling av dobbeltrom i sykehjem

Ordfører

I 1999 vedtok et enstemmig bystyre målet om enerom til alle sykehjemsbeboere som ønsket det.

2 år senere: Da Høyre-byrådet i 2001 la fram sin eldremelding proklamerte det med brask og bram 1 milliard full dekning av sykehjemsplasser og enerom til alle.

6 år senere: Fremskrittspartiet gikk ved kommunevalget i 2007 til valg på at dobbeltrom på Oslos sykehjem skulle være avviklet i løpet av det påfølgende år.  De borgerlige vant valget, Fr.P. fikk eldrebyråden, men ved inngangen til 2009 bodde fortsatt mange eldre på dobbeltrom på sykehjem i Oslo.

Og sånn har nå år-an gått, og byens eldre har ved jevne mellomrom både i valgkamper og ellers fått vakre lovnader om en verdig eldreomsorg som innebærer at ingen – mot sin vilje – skal måtte bo på dobbeltrom.  Men det har blitt med de vakre ord. Ingen valgløfter har vel blitt resirkulert så mange ganger i Oslo-valgkampene uten at det har blitt fulgt opp med reell gjennomføringsvilje.

Jeg synes derfor det var noe befriende når Høyres landsledelse våren 2011 med brask om bram i landets media markerte, her sitert fra en NTB-melding: «Høyre mener det er urimelig å kreve full betaling fra eldre som bor på dobbeltrom på sykehjem. Nå forlanger partiet halv pris.» Og Høyres ikke ukjente Bent Høie sa til Aftenposten: «Høyre mener det er urimelig at en skal betale det samme om en får eget rom eller om en blir tvunget til å dele rom med fremmede.»

Selvsagt har Høyre og Bent Høie rett. Jeg tenkte da at det vel var helt naturlig at Oslo fulgte opp dette. Fra SVs side fremmet vi derfor det forslag det Høyre-dominerte byrådet, med V og Kr.F på slep, nå ønsker å oppheve. Men som faktisk den gang ble vedtatt av et enstemmig bystyre.

Selvsagt er det fortsatt helt urimelig å kreve full betaling av eldre sykehjemsbeboere som mot sin vilje må dele dobbeltrom med helt fremmede.  Så da burde jo da pina dø det sittende byrådet tatt konsekvensen av dette ved snarest mulig å etablert et eget prisnivå for dobbeltrom, og gjerne halv pris - slik Høyre med så store bokstaver snakket om i media.

Byens eldre på sykehjem har de siste par år - mot bystyrets ønske - betalt for høy pris der de er blitt henvist til dobbeltrom mot sin vilje. Byrådet har neglisjert bystyrets pålegg.