Eldreomsorg

Sykehjem: Norsk-kunnskaper viktig

Sykehjem: Norsk-kunnskaper viktig

Kommunikasjon og språk er særs viktig på arbeidsplasser som sykehjem og barnehager.

Midtåsen sykehjem har kanskje i den sammenheng valgt nye veier. Ta en titt på vedlagte avtale som Midtåsen sykehjem har inngått med en av sine ansatte. Er dette et godt tilbud til den ansatte, eller er det en helt urimelig avtale?

Hva mener du?

Kommentarer   

+4 #1 Bjørn Bjøro 05-10-2013 06:09
Nei, dette er ingen avtale.

Det er ingen aksept eller underskrift fra den ansatte.

Det er et diktat, med varsel om konsekvenser.

Målsetting om norskopplæring er god, men det må være en reell avtale.

Urimelighet i diktatet kommer bl.a.fram i siste del, instruksen om at delvis sykmelding må tas fra skoledag, samtidig som det er krav om at hun skal bestå, ellers er diktatet lenger oppe at hun som ansatt av egen lommebok må betale ny prøve.

Sykehjemsetatens personaldirektø r bør opplyse her på bloggen om denne måten å påstå avtale er et påfunn fra sykehjemmet lokalt, eller om det er akseptert/godkj ent av personaldirektø ren.

Framgangsmåten her er ytterligere en god grunn for den granskingen av personalfunksjo nen i Sykehjemsetaten som etaten har sett seg nødt til å bestille og som skal være sluttført i november.

Ivar, du bør, også siden denne etaten har en svært alvorlig sak til behandling i Finanskomiteen ad. personalbehandl ing, få resultatet av etatens egen bestilte granskingsrappo rt fra det private revisjonsfirmae t forelagt for komiteen med henblikk på om den dekker over forhold som bør belyses, f.eks. ved forslag om ny gransking av Kommunerevisjon en. Det kommer i tillegg til det meget fornuftige forslaget, som ble enstemmig anbefalt av bystyret, om at Kommunerevisjon en gransker avvikssystemet Kvalitetslosen og hvordan det fungerer.
+4 #2 Inga Lise Meinich Doxrud 05-10-2013 06:23
Det var da voldsomt. Jeg skjønner jo at det er nødvendig med disse kunnskapene, men så vidt jeg kan se skal mye gapes over i løpet av et år. Og tonen i avtalen er litt sånn "skutt blir den....."
+4 #3 Birgitte Rie 05-10-2013 06:24
Deler av denne arbeidsavtalen er en krenkelse i forhold til artikkel 8 i EMK. Ingen arbeidsgiver har anledning til å kreve at en ansatt snakker norsk hjemme i sitt eget hjem bl.a. Bare der ryker arbeidsavtalens gyldighet. Og i tillegg kommer alt dette ekstra i tillegg som ikke er anledning til å kreve av en ansatt i 80 prosents stilling. Så nei, denne arbeidsavtalen er tvers gjennom ugyldig
+1 #4 Inger-Lise Dahl 06-10-2013 00:55
Hva med beboerne. Er det greit med ansatte som ikke kan norsk? Hva med å heve standarden og ansette folk som kan snakke med beboerne. Har selv mor på sykehjem og blir ganske frustrert over det beboerne der blir utsatt for grunnet språk misforståelser.
+1 #5 Bjørn Bjøro 06-10-2013 06:37
Inger-Lise, selvsagt skal ansatte snakke norsk, og så raskt som mulig lese, forstå og snakke norsk godt.

Her har arbeidsgiver en stor utfordring, og et ansvar.

Jeg har selv erfaring fra dette, i en annen etat. Der gjøres det med akseptable metoder.

Det er lovløsheten i måten det er gjort på i eksemplet fra Midtåsenhjemmet som er uakseptabel.

Jeg imøteser fortsatt personaldirektø r i Sykehjemsetaten Randi Mogårds redegjørelse her på bloggen om dette er et lokalt påfunn, eller om det er akseptert/godkj ent av henne.
0 #6 Zlatan Ibrahimovic 07-10-2013 10:04
Ikke nok med det. SYE er pålagt noen av de norsk autoriserte overleger om å ta igjen Bergens test prøve selv om de har tatt tilsvarende prøve flere år tilbake. På den andre side SYE er ikke tenkt på at Gerica systemet mangler autokorektur(re ttskrivning).
0 #7 Bente Vik 19-10-2013 23:29
Denne avtalen er ugyldig. Og istrid med Emk. Artikkel 8- retten til privatliv.

Legg til kommentar