Eldreomsorg

Dagsenterbrukere ved Vålerenga Bo- og Senter er urolige

Dagsenterbrukere ved Vålerenga Bo- og Senter er urolig

Bydel Gamle Oslo sier opp dagsenterplasser ved Vålerenga Bo- og Servicesenter, og ønsker i stedet å etablere plasser i egen regi på Valle. Brukerne er bekymret:

"Dersom brukerne av Vålerengen selv hadde kunnet bestemme, ville de enstemmig ha valgt Vålerengen Bo- og Servicesenter. De legger vekt på at Dagsenteret oppleves trygt, veldrevet og godt. Mange sier at tanken på en dobbelt så stor gruppe, slik det vil bli på Valle, gjør dem engstelige. Store grupper er vanskelige å forholde seg til, både for dem som hører dårlig, og de som strever mentalt. De sier også at de kommer til å savne det gode kulturtilbudet sykehjemmet har. Vålerengen Bo- og servicesenter har ansatt egen kulturleder," skriver lederen av brukerrådet ved bo- og servicesenteret.

De framhever også: "Vålerengen dagsenter er tilknyttet sykehjemmet. Vi mener dette er svært viktig for brukerne av senteret. Gjennomsnittsalderen er høy, nærmere 85 år, flere er over 90 år. Mange av brukerne har dårlig helse og er avhengig av mye hjelp for å fortsette å bo hjemme. Tre til fire stykker har til enhver tid avtale om rullerende opphold på korttidsavdelingen. De fortsetter da å benytte dagsenteret i den tiden de er innlagt. Dette gir trygghet og kontinuitet. Vålerengen Bo- og servicesenter har egen lege, fysioterapeut, kantine, frisør, fotpleier, prest, mulighet for bruker til å kjøpe mat med hjem, eget vaskeri, mulighet for å dusje, samt at dagsenteret benytter sykepleietjenester fra korttidsavdelingen. Dette innebærer at tilbudet på Vålerengen har en faglig tyngde som Valle ikke kan tilby."

Dette er kloke synspunkter, og jeg er helt sikker på at bydel Gamle Oslo og bydelsutvalget er helt enig i dette. Men bystyreflertallet er ikke ikke villig til å gi bydelene tilstrekkelig budsjettmidler til å opprettholde kvalitativt gode tilbud som dette. Bare for neste år mener Byrådet bydelene skal driftes for 170 millioner mindre enn i år. Men hundrevis av millioner til å forberede og markedsføre en OL-søknad har de råd til, og da må det jo kuttes andre steder.

Les hele henvendelsen nedenfor.

 

Brukerrådet ved Vålerengen Bo- og servicesenter

v/ leder Tine Baugstø

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.                      

 

Bydel Gamle Oslo                                                     Byråd for eldre og sosiale tjenester

v/Lasse Østmark                                                        Aud Kvalbein

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.                      Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

                                                          

Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo                         Oslo kommune, Sykehjemsetaten

v/Silje Winther                                                          v/Per Johannessen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.                                    Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

NEDLEGGELSE AV DAGSENTERET VED VÅLERENGEN BO- OG SERVICESENTER

Stiftelsen Kirkens Bymisjon mottok 25. oktober et brev datert 18. oktober fra Sykehjems etaten med oppsigelse av kjøp av dagsenterplasser ved Vålerengen Bo- og Servicesenter fra og med 01.01.2014.

Både Brukerrådet og brukerne av dagsenteret reagerer på at plasser kan sies opp med så kort varsel. En arbeidstaker i et vanlig arbeidsforhold har tre måneders gjensidig oppsigelse. Dette for å sikre forutsigbarhet og trygghet. Vi mener at brukere av dagsenteret også bør gis et tilsvarende vern.

Brukere og ansatte på dagsenteret hadde i forrige uke et møte med representanter for bydelen, og leder av Valle dagsenteret Marianne Wenger. Slik vi oppfatter situasjonen ønsker bydelen å videreutvikle sitt eget dagsenter, slik at de ikke lenger trenger å kjøpe plasser av eksterne tilbydere. Noe av bakgrunnen for dette er at antall eldre i bydelen går ned. Dersom brukerne av Vålerengen selv hadde kunnet bestemme, ville de enstemmig ha valgt Vålerengen Bo- og Servicesenter. De legger vekt på at Dagsenteret oppleves trygt, veldrevet og godt. Mange sier at tanken på en dobbelt så stor gruppe, slik det vil bli på Valle, gjør dem engstelige. Store grupper er vanskelige å forholde seg til, både for dem som hører dårlig, og de som strever mentalt. De sier også at de kommer til å savne det gode kulturtilbudet sykehjemmet har. Vålerengen Bo- og servicesenter har ansatt egen kulturleder.

Vålerengen dagsenter er tilknyttet sykehjemmet. Vi mener dette er svært viktig for brukerne av senteret. Gjennomsnittsalderen er høy, nærmere 85 år, flere er over 90 år. Mange av brukerne har dårlig helse og er avhengig av mye hjelp for å fortsette å bo hjemme. Tre til fire stykker har til enhver tid avtale om rullerende opphold på korttidsavdelingen. De fortsetter da å benytte dagsenteret i den tiden de er innlagt. Dette gir trygghet og kontinuitet. Vålerengen Bo- og servicesenter har egen lege, fysioterapeut, kantine, frisør, fotpleier, prest, mulighet for bruker til å kjøpe mat med hjem, eget vaskeri, mulighet for å dusje, samt at dagsenteret benytter sykepleietjenester fra korttidsavdelingen. Dette innebærer at tilbudet på Vålerengen har en faglig tyngde som Valle ikke kan tilby. Mange av de eldste brukerne trenger mye hjelp og støtte. På grunn av tilknytningen til sykehjemmet er de eldre i dag ivaretatt på det omsorgsnivået de trenger. En av brukerne får f.eks. hjelp til dusj, noe som er umulig i egen bolig. Svært mange andre får vasket klær på vaskeriet på Vålerengen, og de kjøper med mat hjem. Den hjelpen som sykepleiere på korttidsposten gir er viktig og unik. De kjenner mange av brukerne fra korttidsopphold. Nedleggelsen av dagsenteret ved Vålerengengen Bo og servicesenter vil, etter vår mening, gjøre det vanskelig å opprettholde riktig omsorgsnivå for de eldste og sykeste i bydelen.

I følge samhandlingsreformen er det et mål at vi bor hjemme lengst mulig. Vålerengen Bo- og servicesenter legger forholdene til rette for å oppnå denne viktige intensjonen. For å kunne gjøre dette er man avhengig av å ha et sykehjem som base, slik at man drar veksler på kompetansen der. Vi frykter at den omleggingen som nå er vedtatt fører til at folk som tidligere var i stand til å bo hjemme blir tvunget til å søke om fast sykehjemsplass. Dette medfører både menneskelige og økonomiske omkostninger. Det kan synes som om tilbudet til denne gruppen er glemt i prosessen. Brukerrådet protesterer på den forringelsen av tilbudet til de eldste og sykeste som en flytting til Valle medfører. Vi oppfordrer derfor ansvarlige etater, bydelens administrasjon og politikere til å vurdere denne saken på nytt.

Oslo 8. november 2013

For brukerrådet

Tine Baugstø

Leder

 

Kopi til:

Vålerengen Bo- og servicesenter

v/leder Knut Ousdal, Viviana Zenteno på dagsenteret og Kari Granli på dagsenteret

Politiker Ivar Johansen