Eldreomsorg

Hjemmetjenester: Oppsplitting og sentralisering av tiltakskjeden?

Hjemmetjenester: Oppsplitting og sentralisering av tiltakskjededen?

"Bystyret ber byrådet utrede og vurdere å omorganisere den kommunale hjemmetjenesten i et byomfattende kommunalt foretak som skal konkurrere på like vilkår med de kommersielle aktørene". Dette vedtok bystyret onsdag kveld.

Bystyreflertallet, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, synes dette er såpass interessant at de vil bruke ressurser på utredning. Jeg skal la det disse partiers ideologiske korstog for anbud og konkurranse ligge. For meg er to perspektiver viktigst:

Lokalt selvstyre: Oslo Venstre mener at ”med større bydeler blir det enda viktigere enn før å styrke det lokale selvstyret og øke det folkevalgte ansvaret for lokalmiljøet," men i praksis har bystyreflertallet - med Venstre i spissen - gjort det motsatte: Bydelene er fratatt ansvaret for sykehjemsdrift og nå lukter partiet også på å sentralisere resten av eldreomsorgen. Retningen er klar: Bydelene blir til slutt sittende igjen som rene innkjøpsskontorer, og til det trenger man naturligvis ikke noe lokalt folkevalgt nivå.

Helhetlig omsorg: De beste tjenester gis der tjenestene besluttes, organiseres og ytes nærmest mulig den hjelpetrengende. Vi må ha sammenhengende og helhetlige tjenester. Målet må være å legge til rette for at de som ønsker det kan bli boende lengst mulig i eget hjem , og gjerne en omsorgsbolig. De fleste av hjemmetjenestens brukere trenger også andre tjenester bydelene i dag har ansvar for: som trygghetsalarm, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, avlastningstiltak, lege-/helsetjenester, økonomiske støtteordninger, dagsentre, eldresentere og TT/Transporttjenester. Dette er en sammenhengende tiltakskjede. Dersom hjemmetjenestens ansatte ikke lenger skal være ansatt i bydelene, svekkes bydelenes muligheter til å gi fleksible og gode hjelpetjenester.

Kommentarer   

#1 Anders Arntzen 13-12-2013 16:13
Jeg vil ønske bypolitikeren i folkets tjeneste en God Jul, og takke for hjemmesiden og de tankene som er kommet der.
#2 Sigrid Marie Refsum 14-12-2013 09:16
Spør hva som fungerer! Men byrådet kan ikke skvise bydelene sånn.
#3 Rønnaug Stensrud 14-12-2013 09:16
Konsekvensene av at alle skal selge helsetjenester til hverandre, ser vi som jobber i Oslo kommune allerede i praksis. Etter at sykehjemmene ble organisert for seg selv, må det forhandles med bestillerkontor ene om hver smitt og smule av "tilleggstjenes ter" som støttekontakt, ergoterapi, dagsenterplass osv. Alle involverte måles på om de holder sine budsjetter. Samtidig skryter vi av å ha brukerens behov i sentrum.

You have no rights to post comments