Eldreomsorg

Sykehjemsplasser: Færre korttids- og rehabiliteringsplasser

Sykehjemsplasser: Færre korttids- og rehabiliteringsplasser

I Byrådets siste tertialrapport kan vi lese at prognosen for 2013 er at måltall for andel korttidsplasser i sykehjem vil bli 5 % dårligere enn måltallet på 15 %, og dermed også dårligere enn resultatet for i fjor. Den forteller også at måltallet for andel rehabiliteringsplasser i sykehjem blir dårligere enn planlagt, og på samme nivå som i fjor.

Tilstrekkelig med korttids- og rehabiliteringsplasser er en helt sentral forutsetning for å lykkes med samhandlingsreformen. Byrådet har i annen sammenheng understreket at antall utskrivninger fra sykehusene til bydel ligger betydelig over plantallene. Dette setter selvsagt bydelene overfor store utfordringer. Ikke har bydelene budsjettmessig dekning for å takle dette, men vel så viktig er at dette stiller bydelene overfor store prioriteringsvanskeligheter. Resultatet kan lett bli at Bestillerkontoret må praktisere en svært høy terskel for å få sykehjemsplass.

Jeg synes dette er at alvorlig varsku, og tok dette opp i debatten i siste bystyremøte.

 

Oslo bystyre 18. des. 2013 Ivar Johansen, SV

Sak Byrådets tertialrapport pr. 31. aug. 2013

Ordfører

Det er flere saksområder i denne tertialrapporten som bekymrer såpass mye at det er verdt noen kommentarer. Jeg skal ta sykehjemssektoren.

Byrådet, og byrådspartiene, snakker med veeeldig store bokstaver om satsing på en eldreomsorg. Og Fr.P. inngår hvert år budsjettforlik med de samme partier, hvor det legges inn ytterligere satsing på sykehjemsplasser.

Måltallene for Sykehjemsetaten for 2013 ble ikke oppjustert på tross av at borgerlig budsjettforlik la inn 70 millioner i reduserte sykehjemspriser. Dermed skulle jo målene bli overoppfylt. Men sånn ligger det jo ikke an til.

Tertialrapporten rapporterer pussig nok ikke noe om antall sykehjemsplasser i bruk pr. tertialskiftet, selv om Byrådet opplagt må kjenne tallet. Men den forteller for eksempel at prognosen for 2013 er at måltall for andel korttidsplasser i sykehjem vil bli 5 % dårligere enn måltallet på 15 %, og dermed også dårligere enn resultatet for i fjor. Den forteller også at måltallet for andel rehabiliteringsplasser i sykehjem blir dårligere enn planlagt, og på samme nivå som i fjor.

Tilstrekkelig med korttids- og rehabiliteringsplasser er en helt sentral forutsetning for å lykkes med samhandlingsreformen. Byrådet har i annen sammenheng understreket at antall utskrivninger fra sykehusene til bydel ligger betydelig over plantallene. Dette setter selvsagt bydelene overfor store utfordringer. Ikke har bydelene budsjettmessig dekning for å takle dette, men vel så viktig er at dette stiller bydelene overfor store prioriteringsvanskeligheter. Resultatet kan lett bli at Bestillerkontoret må praktisere en svært høy terskel for å få sykehjemsplass.

Jeg tror nok dessverre at manglende måloppnåelse i tertialrapporten nettopp er utrykk for dette.

Måltallene for Sykehjemsetaten ble ikke oppjustert da bystyret sist uke vedtok budsjett 2014. Dette på tross av at borgerlig budsjettforlik la inn 75 millioner til reduserte sykehjemspriser. Kanskje skjer dette i en erkjennelse at dette reelt sett ikke skaper nødvendig bærekraft i bydelsøkonomien. Og det tror jeg nok er riktig.