Eldreomsorg

Har ikke tid til omsorg

Mange kommuner organiserer i dag omsorgstjenestene etter profittmodeller fra næringslivet. Hjemmehjelp blir service i stedet for omsorg, pasientene blir kunder i stedet for brukere.

- Begrunnelsen er rettferdighet og likhet, men det innebærer mer byråkrati, og det blir vanskeligere å endre hjelpen på kort sikt. Det er et mer rigid system. Svært mange brukere i hjemmetjenesten er veldig skrøpelige. Mange har ikke ressurser til å opptre som kunde på et marked, sier Kirsten Thorsen til Aftenposten. Thorsen er psykologiprofessor og forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Les mer i Aftenposten

Legg til kommentar