Eldreomsorg

Gir med ene hånda, tar igjen dobbelt med den andre

Høyre/Fr.P- byrådet i sin raushet ”gir” med den ene hånda 12 millioner i økt bistand til byens eldre og funksjonshemmede, og samtidig tar hun med den andre hånda tilbake 22 millioner. Engang var Fr.P. partiet ”til sterk nedsettelse av skatter og avgifter”, men i dag er det partiet som ønsker økt skatt på sykdom. Dette i motsetning til SV som ønsker økt skatt på rikdom, skriver Ivar Johansen.

Gir med ene hånda, tar igjen dobbelt med den andre

Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV


Under overskriften ”Flere over 75 år får nå gratis trygghetsalarm” skriver Fr.P.-byråd Margaret Eckbo i Akers Avis bl.a. følgende: ”Byrådet foreslår i budsjettet for neste år å heve inntektsgrensen for egenbetaling på trygghetsalarm. Dersom bystyret vedtar dette forslaget vil 5000 flere innbyggere over 75 år slippe egenbetaling på trygghetsalarm. Forslaget innebærer at de som har en inntekt på mindre enn 176.000 kroner i året slipper utgifter knyttet til trygghetsalarm.”

Men det er en betydelig skår i gleden, som byråden unnlater å fortelle om: I et notat til bystyrets finanskomite opplyser byråden at overnevnte tiltak koster 12 millioner kroner, og byrådet foreslår at tilsvarende beløp skal hentes inn ved en betydelig økning av egenbetalingene for hjemmehjelpstjeneste; 12 millioner kroner. Fr.P.s Margaret Eckbo ønsker at en hjemmehjelpsbruker med en inntekt på fra 177.000 kroner skal ha økte egenbetalinger fra dagens kr. 91 pr. time, til neste år kr. 182 pr. time.

Men byråden ønsker at eldre og funksjonshemmede skal bidra mer til fellesskapet. Neste år mener Høyre og Fremskrittspartiet at funksjonshemmede skal ha en betydelig økning av egenbetalingene i TT-tjenesten; fra dagens kroner 20 pr. tur til neste år kroner 30 pr. tur. Dermed påfører hun byens funksjonshemmede en økt belastning på 10 millioner kroner.

Oppsummert betyr det at Høyre/Fr.P- byrådet i sin raushet med den ene hånda ”gir” 12 millioner i økt bistand til byens eldre og funksjonshemmede, og samtidig tar hun med den andre hånda tilbake 22 millioner. Engang var Fr.P. partiet ”til sterk nedsettelse av skatter og avgifter”, men i dag er det partiet som ønsker økt skatt på sykdom. Dette i motsetning til SV som ønsker økt skatt på rikdom.

Dette som en observasjon, og sagt før vi i SV har bestemt hvordan vi vil prioritere i forholdet til kommunens budsjett for 2005.

 (Aftenposten aftennummer  25. oktober 2004)

You have no rights to post comments