Eldreomsorg

Hjemmetjenesten i dag og i morgen - sett fra Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo sitt ståsted

Hjemmetjenesten i dag og i morgen - sett fra Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo sitt ståsted

"Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo ønsker å bytte ut kontroll med tillit og faglig utvikling. Vi ønsker vedtak som sier at Pettersen skal ha nødvendig hjelp til å komme seg opp om morgenen, eller til å få servert middagen sin. På hvilken måte Pettersen skal stå opp og få stelt seg, er det opp til Pettersen og den ansatte å vurdere. Det er ikke sikkert det er riktig å gi Pettersen en dusj hver tirsdag. Det kan godt hende at han plutselig trenger en dusj på torsdag, uten at det skal rapporteres som et avvik.

Vi trenger et helt annet fokus innenfor hjemmetjenesten. Vi trenger at arbeidsgiver igjen får  tillit til at de ansatte ønsker å gjøre en god faglig jobb ute. De fleste ønsker det! Det er da det er moro å gjøre en jobb, når du får faglig ansvar og må ta egne vurderinger. Vi ønsker oss et system som satser penger  på faglig utvikling i stedet for kontrolltiltak, på hele stillinger og med fokus på yrkesstolthet," skriver Siri Follerås, leder av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, i et gjesteblogginnlegg.

Les hele innlegget under "les mer".

 

Hjemmetjenesten i dag og i morgen - sett fra Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo sitt ståsted

Av Siri Follerås, leder

Ca. 16000 mennesker får hjelp av ansatte i hjemmetjenestene hver eneste dag i Oslo kommune. Det gjøres en stor jobb av mange ansatte som sparer oss alle for store utgifter til sykehjemsplasser og som gir alle disse 16000 menneskene bedre livskvalitet. For undersøkelser viser at de fleste av oss ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig. Vi har dyktige, engasjerte ansatte, som yter bistand, hverdag som helg, kveld, natt og dag, til den delen av byens befolkning som til enhver tid har behov for det.

Men vi har et system i hjemmetjenestene som fratar de ansatte faglig ansvar og utvikling. Det kalles bestiller – utfører modellen. Her får den ansatte utdelt en arbeidsliste med detaljerte vedtak på hva som skal utføres i løpet av dagen. 15 minutter til dusj, 10 minutter til frokost, 5 minutter til medisiner, 15 minutter til middag…og sånn kan vi fortsette. Det er lite rom for skjønn for egne vurderinger.

Som en av våre tillitsvalgte i hjemmetjenesten sa med et hjertesukk: det kan jo hende jeg kommer hjem til en person som er litt lei seg – det har jeg jo egentlig ikke tid til. Det får gå av spisepausen min i dag. Andre uforutsette ting kan jo også skje. Med en direkte bruker tid på 53%, hvor ikke gangtid/forflytning mellom brukernes hjem, pause eller rapportering er innberegnet, er det ikke vanskelig å se for seg at uforutsette ting skjer på bekostning av den ansattes pause. Det meste skal rapporteres og kontrolleres. Har du brukt for lang tid et sted, skal dette rapporteres som avvik.

De fleste som får hjelp av hjemmetjenestene er veldig fornøyde med den hjelpen de får. De får hjelp av engasjerte og godt faglig oppdatert personale. Men en ting mange som får hjelp i hjemmet er misfornøyde med, er at de får hjelp av alt for mange forskjellige personer, og at den som kommer for å yte hjelp ikke kjenner deg og må få forklart på hvilken måte du ønsker å få hjelp. Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo mener dette problemet kan bli mye mindre med mer bruk av heltid.

En oversikt over sykefraværet i hjemmetjenesten i bydel Sagene, viser at det til enhver tid er over 10 % sykefravær. I stedet for å bruke ekstravakter eller innleide fra vikarbyråer, er det mange ansatte som ønsker å utvide stillingen sin. Det finnes mange som er ansatt i små stillingsbrøker som for eksempel  i 20 % stilling. I stedet for å ha 5 ansatte i 20 %, kan en ha en ansatt i 100 %. Da får brukeren hjelp av en ansatt i stedet for fem ansatte. Og vi får ansatte med en helt annen lojalitet til arbeidsplassen og med et helt annet faglig fokus. Dette er også viktig for rekrutteringen til pleie og omsorgssektoren. Det er ikke mange unge i dag som ønsker å la seg rekruttere inn i 20 % stilling i et lavlønns yrke.

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo ønsker å bytte ut kontroll med tillit og faglig utvikling. Vi ønsker vedtak som sier at Pettersen skal ha nødvendig hjelp til å komme seg opp om morgenen, eller til å få servert middagen sin. På hvilken måte Pettersen skal stå opp og få stelt seg, er det opp til Pettersen og den ansatte å vurdere. Det er ikke sikkert det er riktig å gi Pettersen en dusj hver tirsdag. Det kan godt hende at han plutselig trenger en dusj på torsdag, uten at det skal rapporteres som et avvik.

Noe kontroll må vi ha, men da er det arbeidsgivers ansvar å sørge for at medarbeiderne er faglig oppdatert. Det er arbeidsgivers plikt og ta opp problemer med den enkelte medarbeider han mener ikke fungerer. Kanskje denne personen ikke egner seg i hjemmetjenesten og burde få hjelp til å finne seg noe annet å gjøre?

Vi trenger et helt annet fokus innenfor hjemmetjenesten. Vi trenger at arbeidsgiver igjen får  tillit til at de ansatte ønsker å gjøre en god faglig jobb ute. De fleste ønsker det! Det er da det er moro å gjøre en jobb, når du får faglig ansvar og må ta egne vurderinger. Vi ønsker oss et system som satser penger  på faglig utvikling i stedet for kontrolltiltak, på hele stillinger og med fokus på yrkesstolthet.

Dette er ikke å gå tilbake – dette er å bringe offentlig sektor til et nytt sted!

Kommentarer   

0 #1 Britt Fritzen 29-03-2014 07:39
Viktig at bruker får veiledning til å klare ting selv. Vi er flinke til å hjelpe for mye. Fru Olsen kan sikkert smøre maten selv, da må ikke vi smøre den. Bruker må kunne bruke egne ressurser, der de kan. Fremme mestring, hos bruker. Hilsen fra Innsatsteam,Are ndal kommune.

Legg til kommentar