Eldreomsorg

Fagforbundet støtter forslaget om tillitsreform i Oslos hjemmetjenester

Fagforbundet støtter forslaget om en tillitsreform i Oslos hjemmetjenester

Det er bra å se at Fagforbundet støtter forslaget om en tillitsreform i Oslos hjemmetjenester. På sine nettsider skriver de blant annet:

"Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo ønsker å ta tilbake tilliten og det faglige ansvaret i eldreomsorgen. Derfor er vi glad for at SV i Oslo, ved Marianne Borgen og Ivar Johansen, har levert inn et privatforslag til Oslo bystyre om innføring av en tillitsreform i hjemmetjenesten.

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo vil vekk fra en bestiller-utfører-modell med detaljerte vedtak som for eksempel bestemmer hvor mange minutter den eldre får til toalettbesøk. I stedet ønsker vi en hjemmetjeneste som fokuserer på kvaliteten på hjelpen fru Hansen skal ha til å stå opp om morgenen, til å stelle seg og til mat og medisiner.

Konsekvensen av dagens bestiller- utførermodell er at man blir mistenkeliggjort. I eldreomsorgen er tilliten til den enkelte ansatte erstattet med et omfattende kontrollregime der alt skal loggføres og registreres for å hindre juks. Det er ikke motiverende å gå på jobb hver dag med en arbeidsgiver som konstant mistenker deg for at du ikke klarer, eller vil utføre jobben din!

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo representer de ansatte i eldreomsorgen i Oslo. Det er de ansatte som hver dag opplever fortvilelsen med å jobben i et system som fratar dem muligheten til å gjøre en god jobb.

Vi vil ha en eldreomsorg der det satses på verdighet, faglig utvikling, tillit og medbestemmelse. Det er ikke å gå tilbake, det er å bringe offentlig sektor til et nytt sted!"

Les hele teksten på hva Fagforbundet mener om forslaget nedenfor.

Legg til kommentar