Eldreomsorg

Sykehjemdriftsstyrer: Reell makt eller bare preik?

Sykehjemsdriftsstyrer: Reell makt eller bare preik?

Dette blir rene preikestyrer, uten noen makt, sa jeg da bystyreflertallet vedtok å opprette driftsstyrer for de kommunale sykehjem. Driftsstyrenes egenevaluering viser at jeg dessverre fikk rett.

Byrådet elsker jo private konsulenter. PwC har evaluert ordningen med sykehjemsdriftsstyrer, og oppsummerer blant annet: "Reglementet er basert på driftsstyreordningen i Oslo-skolen og er ikke tilstrekkelig tilpasset sykehjemsdrift og Sykehjemsetatens styringsstruktur. Formål, mandat og roller vurderes av alle parter  som uklare og til dels lite hensiktsmessige."

Men byrådet vil fortsette i nye 2 år, men uten å være villig til å gi driftsstyrenes reell makt. De skal primært være "samspillspartner."

Jeg tar gjerne i mot innspill i samband med at bystyret og finanskomiteen skal behandle saken.

Kommentarer   

0 #1 Bernt Halvard Sleire 17-08-2014 09:10
Hadde vært fint om du kom med noen eksempler på hvilken makt til hva et sykehjemsdrifts tyre burde ha.
+1 #2 Ivar J 17-08-2014 09:12
Bernt Halvard: Mitt svar vil nok først å fremst være å flytte makt nedover i etaten: At den lokale sykehjemsledels en får makt som i dag ligger sentralt i etaten. En sykehjemsstyrer har i dag ansvar, men ikke myndighet. Byrådet viser ingen vilje til å rydde opp i det. La oss starte her, og droppe sykehjemsstyrene.
ivarjohansen.no/.../...
0 #3 Bjarne Kristoffersen 18-08-2014 09:29
Ikke stort bedre i skolenes driftsstyrer heller. Men det er et godt argument for driftsstyrer, eller lignende strukturer, både her og der. Det gir partiene mer direkte innsyn i drift nesten helt ute i hverdagen. Jeg sitter i et skolestyre, det gjør at jeg er mye tettere på prosessene, og har mye bedre oversikt, enn jeg ellers ville hatt. I tillegg har rektor/skoleled elsen svært godt av å møte spørsmål fra andre enn Utdanningsetate n.
0 #4 Unni Lein 18-08-2014 15:16
Jeg sitter som drftsstyreleder på Langerud sykehjem.. I utgangspunktet var jeg enig i dine synspunkter dengang, men sa ja for å vurdere. Jeg har selvfølgelig vært med å valuere driftstyreordni ngen og var ogås med på den eksterne.

I utgangspunktet skulle dette driftsstyret vært ferdig med sin "jobb" i september, men ble spurt om å fortsette ut desember pga. valueringen. Nå har vi plutselig fått beskjed, ikke fra sykehjemsetaten og ikke fra byrådet, men fra institusjonssje fen, som igjen hadde fått denne beskjeden fra sykehjemsetaten . Vi som sitter i styrene har ikke hørt en døyt. Vi har også fått det inntrykket at foreløpig skule ordningen være som den er, men at det etterhvert ville komme nye instrukser. Det er det vi vet. Vi har forøvrig spurt om det ikke skal velges nye medlemmer da vi jo snart har sittet å overtid 1 år.

Slik det er nå har ordningen ikke noe for seg utenom å skaffe institusjonssje fer og deres medarbeider merarbeid og mer kveldsarbeide pga. møter med oss.

Legg til kommentar