Eldreomsorg

Tid til omsorg, tillit til faglighet - fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform i hjemmetjenesten

Tid til omsorg, tillit til faglighet - fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform i hjemmetjenesten

"Stoppeklokke-styringen har gått for langt. Det er på tide med en tillitsreform. I Oslo vil vi begynne med hjemmetjenesten.

Vi ønsker en tillitsreform. I stedet for minutt- og stoppeklokkeregimet vil vi innføre valgfrihet. Vi ønsker at de ansatte skal få bruke sitt faglige skjønn til å gi hjelp etter behov. De må få frihet til å være litt lenger hos en hjelpetrengende som har en dårlig dag, og heller gå litt raskere fra en som er frisk og rask. Det skal ikke lenger være slik at hver enkelt av de hjelpetrengende skal være låst til å få et visst antall minutter med hjelp.

I stedet for minutt-regimet er det nå slik i København at de som har behov for hjelp nå får et fleksibelt besøk morgen, middag og/eller kveld, etter behov. Ved å legge opp til fleksible besøk kan man i større grad snakke med den som skal hjelpes, og høre hva det er behov for nettopp i dag. Brukermedvirkning blir mer enn et ord når den ansatte og fru Jensen i fellesskap kan finne ut hva det er behov for nå. Tjenestene vil bli bedre tilpasset den enkelte brukeren. På den måten får vi en helhetlig omsorg. Og helhetlig omsorg blir gjort til regel i systemet, ikke et avvik.

Endringene stiller krav til medarbeiderne om å ta ansvar. De må bruke sin faglighet og bedømme hva slags hjelp personen har behov for. De må også holde orden på tiden og de ulike oppgavene som skal gjennomføres i løpet av dagen. For de som jobber i sektoren vil dette være en tillitserklæring fra kommunens side. Vi tror det vil føre til at det blir lettere å rekruttere ansatte til pleie- og omsorgssektoren. Ansatte blir motivert av at man stoler på deres faglighet." skriver Marianne Borgen og jeg blant annet i en kronikk som er publisert i Dagsavisen.

Les hele kronikken under "les mer"

 

Tid til omsorg, tillit til faglighet

- fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform i hjemmetjenesten.

 

Av Ivar Johansen og Marianne Borgen, bystyremedlemmer i Oslo for SV

 

Stoppeklokke-styringen har gått for langt. Det er på tide med en tillitsreform. I Oslo vil vi begynne med hjemmetjenesten.

Behov for en reform

I dag har vi en bestiller-uførermodell i hjemmetjenesten i Oslo. Detaljerte vedtak forteller hvor mange minutter den hjelpetrengende skal få til toalettbesøk og hvor mange minutter det skal ta å spise. Vi får meldinger om kreftsyke pasienter som har fått vedtak om 5 minutter til sosial samtale ved livets slutt. Dette er ikke verdig. Det fratar brukerne kontroll, og det fratar de ansatte mulighet for å tilpasse hjelpen etter behovene hos de som trenger hjelp.

I forsøket på å profesjonalisere velferden har vi endt opp med å avprofesjonalisere de som jobber der. Det er uklokt. De ansatte må registrere hvert minutt. Vi har fått et stressende og tungrodd byråkrati for de ansatte, og dermed dårligere tjenester til hjelpetrengende. Minutt-fokuset i hjemmetjenesten i Oslo har ført til at helhetlig omsorg nærmest blir et avvik. Hvis man gjør noe utenfor det planlagte så er det feil. Men dagene er forskjellige, og formen til de som trenger tjenestene varierer. Fordi mennesker er forskjellige må tjenestene også være det.

Vil lære av København

5 minutter til å få på støttestrømpene, 5 minutter til å dryppe øynene, 10 minutter til toalettbesøk og 10 minutter til å spise. Slik var eldrepleien organisert i København før er Sundheds-og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen fra Socialistisk Folkeparti gjennomførte en stor tillitsreform. Reformen har gitt de ansatte arbeidsgleden tilbake. Vi vil lære av Københavns suksess, og bruke deres gode erfaringer til å forbedre omsorgen vi gir til våre brukere.  I København er både den hjelpetrengende og de ansatte mye mer fornøyd med sin hverdag. Dette kan vi få til også i Oslo.

Fleksibilitet i stedet for minutt-regime

Vi ønsker en tillitsreform. I stedet for minutt- og stoppeklokkeregimet vil vi innføre valgfrihet. Vi ønsker at de ansatte skal få bruke sitt faglige skjønn til å gi hjelp etter behov. De må få frihet til å være litt lenger hos en hjelpetrengende som har en dårlig dag, og heller gå litt raskere fra en som er frisk og rask. Det skal ikke lenger være slik at hver enkelt av de hjelpetrengende skal være låst til å få et visst antall minutter med hjelp.

I stedet for minutt-regimet er det nå slik i København at de som har behov for hjelp nå får et fleksibelt besøk morgen, middag og/eller kveld, etter behov. Ved å legge opp til fleksible besøk kan man i større grad snakke med den som skal hjelpes, og høre hva det er behov for nettopp i dag. Brukermedvirkning blir mer enn et ord når den ansatte og fru Jensen i fellesskap kan finne ut hva det er behov for nå. Tjenestene vil bli bedre tilpasset den enkelte brukeren. På den måten får vi en helhetlig omsorg. Og helhetlig omsorg blir gjort til regel i systemet, ikke et avvik.

Tillit til de ansatte

Endringene stiller krav til medarbeiderne om å ta ansvar. De må bruke sin faglighet og bedømme hva slags hjelp personen har behov for. De må også holde orden på tiden og de ulike oppgavene som skal gjennomføres i løpet av dagen. For de som jobber i sektoren vil dette være en tillitserklæring fra kommunens side. Vi tror det vil føre til at det blir lettere å rekruttere ansatte til pleie- og omsorgssektoren. Ansatte blir motivert av at man stoler på deres faglighet.

De ansatte jubler allerede. Dette skriver Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo 7.juni: «Vi vil ha en verdig eldreomsorg. Da må også de ansatte oppleve å bli behandlet med verdighet av arbeidsgiver. Dette gjelder lønns- og arbeidsforhold, men også faglig ansvar. Det er når vi som arbeidstakere får lov til å bruke våre faglige kunnskaper og får muligheten til å ha innflytelse på vårt arbeid at det blir moro å jobbe. Det er lite inspirerende å jobbe etter et skjema som forteller deg hva du skal utføre minutt for minutt. Vi ønsker oss en utvikling hvor det brukes penger på faglig utvikling og gode kommunale tjenester istedenfor kontroll. Det vil lønne seg!» «Vi er glad for at SV, ved Marianne Borgen og Ivar Johansen, har levert inn et privatforslag til Oslo bystyre om innføring av en tillitsreform i hjemmetjenesten.»

Vekk med overdreven kontroll

SV tror offentlig velferd kan organiseres smartere og bedre enn i dag. Vi vil avskaffe unødvendig markeds- og målstyring og overdreven kontroll og rapportering. Slik kan vi redusere byråkratiet og gi mer tid til hjelpetrengende med størst bistandsbehov. Vi ønsker å begynne med denne modellen i tre bydeler i Oslo, i tett samarbeid med de ansattes- og brukernes organisasjoner, og har fremmet forslag om dette i Oslo bystyre. Vi håper de andre partiene vil støtte oss. SV vil at velferden skal bygges på tillit til ansatte og innbyggere, ikke på kontroll og avviksrapportering.

(artikkelen er også publisert i Dagsavisens trykte utgave)