Eldreomsorg

Handlehjelp til syke og eldre? Ikke tale om!

Handlehjelp til syke eldre? Ikke tale om!

Å ikke hjelpe syke og eldre mennesker å få handlet seg mat synes jeg rett og slett er skammelig, skriver gjesteblogger Cathrine Eide Westerby:

"Han har kols og hjertesykdom – men kommunen vil ikke hjelpe gamle Hansen med å handle mat. Det kan vi lese på Osloby/Aftenposten den 18. august. Noen hundre meter unna ligger butikken, men nå skal ikke lenger hjemmehjelpen handle for syke Hansen. Det får han ordne gjennom pårørende eller ved å bestille mat av et leveringsfirma per nett eller telefon, får han beskjed om. Selvfølgelig skal kommunene prøve å spare inn penger på tjenester til brukerne, men å ikke hjelpe syke og eldre mennesker å få handlet seg mat synes jeg rett og slett er skammelig.

For det første er det ikke alle syke og eldre som har noe særlig nettverk. Det er ikke alle som har pårørende, naboer eller venner som kan handle for seg.

For det andre er maten som man bestiller gjennom leveringsfirmaer ofte mye dyrere! Hvordan skal en minstepensjonist klare å betale 20-40% mer for maten enn alle andre? Flere brukere i ulike bydeler i Oslo får nå brev om at de må skaffe seg mat selv.

Kommunen påstår at kuttene gjennomføres blant annet av hensyn til de ansattes helse, men vet dere hva? Jeg tror ikke noe på dem! Jeg tror dette er kunfor å spare penger og tid! Klart det er mer effektivt med en hjemmesykepleier som kan rase inn døra, feie over gulvet til gamle Hansen på ti minutter for å så løpe av gårde igjen, enn om den samme hjemmesykepleieren også må gå frem og tilbake på butikken med litt melk og brød.

Jeg siterer fra Forskrift om en verdig eldreomsorg (den såkalte verdighetsgarantien): § 3. Tjenestens innhold

"Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas: (…)

b) Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. (…)"

Hvis eldre og syke skal få oppfylt garantien må de kunne loves hjelp til å handle inn mat, å få laget og spist mat og å ha nok penger til å ha et variert og tilstrekkelig kosthold. Ved å kutte i handlehjelp til eldre og syke, fratar Oslo kommune mange av brukerne denne muligheten," Cathrine Eide Westerby i dagens gjesteblogginnlegg.

Nedenfor, under "les mer," finner du også synspunkter fra Margareta Forrestad. Hva tenker du om dette?

 

Margareta Forrestad:

I dag hørte jeg noe på radio som fikk meg til å lure på om byråd for eldre / ansvarlig for bydelene befinner seg på en annen planet for tiden.

Nå risikerer de som har hjemmehjelp i enkelte bydeler å bli fratatt mulighet til å få hjelp til innkjøp av matvarer. Hvordan tenker seg byråden at dette skal ordnes?

Det henvises til at "man må ordne seg på andre måter". Ikke alle har "andre måter" å ordne seg på -- man tenker vel her på at venner og familie skal bistå med f.eks innkjøp.

Nå vet jeg gjennom egen og andres erfaring at familie og andre er svært behjelpelig i mange situasjoner, bl.a. ved innkjøp --- hvis man da er så heldig å ha noen i nærheten som kan og har tid til å yte slik hjelp.

Men, som skrevet, ikke alle har noen som kan trå til og dessuten er det jo ofte slik at vi som benytter familie og andre av og til synes det kan være greit ikke å måtte belaste våre nære og kjære.

Det nevnes at man kan bruke hjemkjøring av varer fra butikkene. Det finnes en slik ordning, men etter min erfaring er ordningen ikke så utbredt og i tillegg stiller det seg ofte dyrt å benytte seg av et slikt tilbud.

Enten må man kjøpe for et relativt stort minimibeløp eller man må betale flere hundre kroner for ordningen.

Jeg lurer også på om man i byrådet har tenkt på den sosiale siden ved innkjøp, nemlig det å få gå sammen med hjemmehjelpen å handle. Selv om det kun kanskje er snakk om en bitteliten tur til nærbutikken en gang i uken, kan det bety hele forskjellen for noen som ikke kommer seg ut ellers.

Dessuten, å få være med å selv velge sine varer / få oversikt over tilbud og nye produkter betyr faktisk en god del. Kanskje byråden kunne forestille seg muligheten av ikke å selv få gjøre sine innkjøp men være henvist til evt. butikkhjemkjøring.

Kommentarer   

+2 #1 Bjørn Bjøro 25-08-2014 05:56
Jeg ser at det er flere oppslag i Aftenposten om saken etter det omtalte. Ikke minst en konkret undersøkelse som viste at det var langt dyrere å bestille mat med transport.

Det er den svakeste delen dette går mest ut over, spesielt de som ikke har mye penger.

Selvfølgelig er dette rå sparepolitikk ved at det skal gå ut over de svakeste og minst bemidlete. Rendyrket Høyre-kynisme. Men iverksatt av KrF-byråd Aud Kvalbein, i nestekjærlighet spartiet. Interessant når hun bruker nestekjærlighet sargumenter overfor de rammede eldre i sitt forsvar for kynismen.
+2 #2 Unni Fonneland 25-08-2014 07:43
Dette er rått. Selvsagt er det dyrere å bestille mat via tlf eller nett. Selv om mange eldre har penger i banken og sånn sett har råd til tillegget, handler det om den enkeltes valgfrihet. Og muligheter. Noen som i det hele tatt har tenkt over at ikke alle eldre har internett, ikke alle kan bruke det, ikke alle ser godt nok til å kunne bruke en skjerm, ikke slle har pårørende som kan trø til. Ikke alle klarer å lage i stand maten som eventuelt kommer fra en butikk i form av en full bærepose. Alle vi som har jobber i hjemmetjenesten vet hvor mange detaljer som skal stemme overens før brukerne har et greit måltid på bordet foran seg. I denne byen, hvor det brukes millioner av kroner bare på forberedelser til et fremtidig OL er det stor skam! På tide de oppmerksomhetsk åte politikerne blir konfrontert med hvor mye god omsorg for eldre og syke som kan "produseres"for de enorme summene et OL kommer til å koste oss alle. Jeg har tilgode å se et slikt regnskap. Oslo kommune er stenrik og politikerne må aldri nevne at det ikke er penger til omsorg.
+2 #3 kjell 25-08-2014 08:54
Jeg forstår ikke resonnomentet bak dette. En ting er at det sikkert er et ønske om og spare penger som er grunnen, men dette vil jo føre til at mange eldre vil få pengeproblemer (dyrere matlevering) og så
kommer i den situasjon at de må gå på sosialen. Og sosialkontoret er også kommunalt akkurat som hjemmetjenesten . Så
mye av "besparelsen" vil nok gå bort i
økte sosialutgifter.

En annen ting er at det menneskelige aspektet så absolutt vil lide.

Vi skal huske på at et samfunns kvalitet
måles på hvordan det behandler sine svake.

* Effektivisering av hjemmetjenesten ved
at hjemmehjelpen bruker mindre tid er
en kommunal gevinst !.

* Konsekvensen av at mange eldre får
dårligere råd/må på sosialen er et
kommunat tap.

* Mange eldre vil ta automatisk spare
mere inn på maten og få dårligere helse
og dermed komme på sykehjem raskere
enn de ellers ville - og dette er
avgjort en stor kommunal utgiftspost.

Så dette med og bestemme at hjemmehjelpen
ikke skal kunne handle for de eldre er
et eksempel på et sparetiltak som vil
føre til økte utgifter.

Og i tillegg så kommer det menneskelige aspektet !
+2 #4 Ingrid Hole 26-08-2014 10:26
Er en person så skrall at han eller hun ikke makter å handle selv, så er jeg bekymret for det nivået beslutningskunn skapen er nådd.
Å redigere dette på plass fra bestillerenhete n i bydelen, burde være et tastetrykk unna for å hjelpe den syke. Det må "fylles på kunnskaper om rettigheter".
Utsagnet her representerer en utrolig dumskap og uvitenhet, men, det også snakk om skikk og bruk. Samt verdier og verdighet til den eldre som medmenneske.

Jeg tror, at denne hjelpen er pålagt forvaltningen av hjemmetenestene i bydelen, men den kunnskap må tvinges frem i et vedtak i hver bydel.
Som individer blir vi lagt inn i et større og større byråkratisk system, og man ser at de der ute som skal utføre og gjennomføre de beslutningene som er tatt,
må bruke eget tankegods og egne fornuftige vurderinger. Det er faktisk ikke alle eldre og syke som kan betjene en PC eller en telefon når de blir så syke at de ikke kan handle selv.

Jeg er bestyret over at slike beslutninger tas i et samfunn med så meget kunstig glamor - reklame og "vellykkethet", i det man siser er en av verdens rikeste ---???
Jeg underer meg over et så skrint innhold og etterlyser det sett med verdier som skal være signalgivende for å hjelpe din neste. Å få mat et et premærkrav og en rettighet her i Norge.

Sykdom og alderssvekkelse er og blir et egetansvar. Men man skal ha serte mennesker rundt seg som ektefelle o. venner om hjelp på frivillig basis skal nå frem.
Selv har jeg ventet i over tre uker på å få hjelp fra frivilighets delen i min bydel. Ser ut som dette er gått ut på dato.
0 #5 Bjørn Bjøro 29-08-2014 04:48
Siste trekk fra byråd Aud Kvalbein er at hun peker på at hun er tidligere journalist og gremmes over journalisters beskrivelser av hva hun har funnet på.

Dette er et kjent trekk, å skylde på media.

Hun burde ha forstått at det kyniske forslaget ville bli møtt med reaksjoner.

Jeg går ut fra at Ivar Johansen blir plassert av henne under samme gruppe som journalister.

Og så har hun også fått FrP på nakken, viser oppslag i Aftenposten.

Jeg går ut fra at hun også ser på FrP blant de ensporede og dumme i denne saken. For ikke å snakke om Ap. SV er nokså sikkert i samme kategori. For ikke å snakke om Rødt. Ja, i det hele tatt så har vel flertallet i bystyret ikke forstått stort av denne byrådens påståtte gode hensikter og svært spesielle virkelighetsopp fatning.

Sukk, slik kan det gå med en klønete byråd fra et nestekjærlighet sparti, som vil iverksette Høyre-kynisme.

Legg til kommentar