Eldreomsorg

Handlehjelp til syke og eldre? Ikke tale om!

Handlehjelp til syke eldre? Ikke tale om!

Å ikke hjelpe syke og eldre mennesker å få handlet seg mat synes jeg rett og slett er skammelig, skriver gjesteblogger Cathrine Eide Westerby:

"Han har kols og hjertesykdom – men kommunen vil ikke hjelpe gamle Hansen med å handle mat. Det kan vi lese på Osloby/Aftenposten den 18. august. Noen hundre meter unna ligger butikken, men nå skal ikke lenger hjemmehjelpen handle for syke Hansen. Det får han ordne gjennom pårørende eller ved å bestille mat av et leveringsfirma per nett eller telefon, får han beskjed om. Selvfølgelig skal kommunene prøve å spare inn penger på tjenester til brukerne, men å ikke hjelpe syke og eldre mennesker å få handlet seg mat synes jeg rett og slett er skammelig.

For det første er det ikke alle syke og eldre som har noe særlig nettverk. Det er ikke alle som har pårørende, naboer eller venner som kan handle for seg.

For det andre er maten som man bestiller gjennom leveringsfirmaer ofte mye dyrere! Hvordan skal en minstepensjonist klare å betale 20-40% mer for maten enn alle andre? Flere brukere i ulike bydeler i Oslo får nå brev om at de må skaffe seg mat selv.

Kommunen påstår at kuttene gjennomføres blant annet av hensyn til de ansattes helse, men vet dere hva? Jeg tror ikke noe på dem! Jeg tror dette er kunfor å spare penger og tid! Klart det er mer effektivt med en hjemmesykepleier som kan rase inn døra, feie over gulvet til gamle Hansen på ti minutter for å så løpe av gårde igjen, enn om den samme hjemmesykepleieren også må gå frem og tilbake på butikken med litt melk og brød.

Jeg siterer fra Forskrift om en verdig eldreomsorg (den såkalte verdighetsgarantien): § 3. Tjenestens innhold

"Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas: (…)

b) Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. (…)"

Hvis eldre og syke skal få oppfylt garantien må de kunne loves hjelp til å handle inn mat, å få laget og spist mat og å ha nok penger til å ha et variert og tilstrekkelig kosthold. Ved å kutte i handlehjelp til eldre og syke, fratar Oslo kommune mange av brukerne denne muligheten," Cathrine Eide Westerby i dagens gjesteblogginnlegg.

Nedenfor, under "les mer," finner du også synspunkter fra Margareta Forrestad. Hva tenker du om dette?

 

Margareta Forrestad:

I dag hørte jeg noe på radio som fikk meg til å lure på om byråd for eldre / ansvarlig for bydelene befinner seg på en annen planet for tiden.

Nå risikerer de som har hjemmehjelp i enkelte bydeler å bli fratatt mulighet til å få hjelp til innkjøp av matvarer. Hvordan tenker seg byråden at dette skal ordnes?

Det henvises til at "man må ordne seg på andre måter". Ikke alle har "andre måter" å ordne seg på -- man tenker vel her på at venner og familie skal bistå med f.eks innkjøp.

Nå vet jeg gjennom egen og andres erfaring at familie og andre er svært behjelpelig i mange situasjoner, bl.a. ved innkjøp --- hvis man da er så heldig å ha noen i nærheten som kan og har tid til å yte slik hjelp.

Men, som skrevet, ikke alle har noen som kan trå til og dessuten er det jo ofte slik at vi som benytter familie og andre av og til synes det kan være greit ikke å måtte belaste våre nære og kjære.

Det nevnes at man kan bruke hjemkjøring av varer fra butikkene. Det finnes en slik ordning, men etter min erfaring er ordningen ikke så utbredt og i tillegg stiller det seg ofte dyrt å benytte seg av et slikt tilbud.

Enten må man kjøpe for et relativt stort minimibeløp eller man må betale flere hundre kroner for ordningen.

Jeg lurer også på om man i byrådet har tenkt på den sosiale siden ved innkjøp, nemlig det å få gå sammen med hjemmehjelpen å handle. Selv om det kun kanskje er snakk om en bitteliten tur til nærbutikken en gang i uken, kan det bety hele forskjellen for noen som ikke kommer seg ut ellers.

Dessuten, å få være med å selv velge sine varer / få oversikt over tilbud og nye produkter betyr faktisk en god del. Kanskje byråden kunne forestille seg muligheten av ikke å selv få gjøre sine innkjøp men være henvist til evt. butikkhjemkjøring.