Eldreomsorg

Byrådet: Ja til forslaget om tillitsreform i hjemmetjenestene

Byrådet: Ja til forslaget om tillitsreform i hjemmetjenestene

Byrådet støtter vårt forslag på prosjekt med å gå fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform i hjemmetjenestene. Forslaget er:

"Bystyret ber byrådet innføre et forsøksprosjekt med tillitsreform i hjemmetjenesten i 3 bydeler, etter modell fra København." Dette forslaget har Marianne Borgen og jeg nå sendt fram til behandling i Oslo bystyre.

Og i et notat sendt fram til bystyret støtter byråd Aud Kvalbein forslaget:

"Jeg ser på forslaget fra representantene Borgen og Johansen som et godt innspill i arbeidet med utvikling og innovasjon i pleie- og omsorgstjenestene. Jeg vil utrede mulighetene for å prøve ut et forsøksprosjekt med en tillitsreform i hjemmetjenesten. Jeg anbefaler at prosjektet innhenter erfaringer og resultater fra både tillitsreformen i København og Buurtzorgmodellen i Nederland," skriver byråd Aud Kvalbein blant annet i et notat til bystyrets helse- og sosialkomite.

Og fra tidligere har de ansattes organisasjoner, ved Fagforbundet og Sykepleierforbundet, applaudert forslaget. Dette kan bli bra!

Kommentarer   

#1 Observatør 29-09-2014 08:54
Fint,betyr det at det har vært misstillit tidligere? Usikker på om disse honnørordene som brukes kun har til hensikt å gi inntrykk av at man forbedrer omsorgen for de syke og eldre?

Hvorfor bruker man penger unødvendig på reiser til København og Nederland? Når det finnes vel så gode nasjonale, velprøvde og velfungerende modeller, bl a Bråta Bo og aktivitessenter i Mjøndalen. Kun en time fra Oslo!
+1 #2 Jorunn Gulbrandsen 29-09-2014 19:39
Det er så bra at dere har fått det til! Håper det blir vedtatt som en "omsorgsmodell" for hele landet! Keiserens nye klær igjen..jeg mener dette med vurdering av hjelpebehov som bygger på tillit var en selvsagt ting i "gamledager" før Public M ble innført.
#3 Oddny Irene Miljeteig 29-09-2014 19:40
Kjære folke! Eg e imponert! Og seier noko om at dei ser dei vil koma kraftig på defensiven viss ikkje....
#4 Tine Marit Baugstø 29-09-2014 19:42
Så bra! Godt jobba.
#5 Grethe Karlsen 29-09-2014 19:44
Er spent på hvor dette skal gjennomføres
#6 Wenche Thommessen Engh 29-09-2014 19:46
Høres veldig lovende..... Bra jobba!
#7 Hans Olav Brendberg 29-09-2014 19:48
Viktig, praktisk politikk. Meir av dette trengst!
#8 Lill Eikestad 29-09-2014 20:23
Så flott at dere har klart dette! Det blir spennende å følge, min erfaring er at de aller fleste som er ansatt i hjemmetjenesten er dedikerte og opptatt av brukernes be og vel!!

You have no rights to post comments