Eldreomsorg

Sykehjem: Bystyret avvikler trolig driftsstyrene

Sykehjem: Bystyret avvikler trolig driftsstyrene

Dette skjer i så fall på tross av byrådets anbefaling.

Byrådet har overfor bystyret foreslått at "prøveordningen med driftsstyrer i de kommunale sykehjem forlenges med ytterligere to år."

Men mye tyder på at sånn blir det ikke. I bystyrets finanskomites behandling foreslo Ap, Fr.P og SV: "Prøveordningen med driftsstyrer i de kommunale sykehjem avsluttes" og "Det opprettes en ordning med samarbeidsutvalg ved de kommunale sykehjemmene. Byrådet bes fremme en sak om dette." Det er grunn til å tro at Rødt og MDG vil støtte dette ved behandlingen i bystyret, og derfor blir vedtatt.

"Dette blir rene preikestyrer, uten noen makt," sa jeg da bystyreflertallet vedtok å opprette driftsstyrer for de kommunale sykehjem. Og dessverre fikk jeg rett. Evalueringsrapporten fra PWC sier at dagens ordning ikke fungerer på noen av de sentrale områdene som styring, økonomiforvaltning og plassering i styringssystemet. Dette er en ganske alvorlig kritikk av hele ordningen og får også støtte av informantene fra ulike driftsstyrer. Da gjør bystyret rett i å avvikle driftsstyre-ordningen, og erstatte det med samarbeidsutvalg.

Legg til kommentar