Eldreomsorg

Bystyret i morgen: Fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform

Bystyret i morgen: Fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform

I morgen vedtar trolig et enstemmig bystyre å be byrådet "innføre et forsøksprosjekt med tillitsreform i hjemmetjenesten", med bakgrunn i et SV-initiativ fra Marianne Borgen og meg. Forslaget er utformet i nært samarbeid med Sykepleierforbundet og Fagforbundet.

«Stoppeklokkeomsorg» har blitt et begrep for en rigid omsorgstjeneste som i alt for liten grad tar inn over seg det som kjennetegner sykdom og alderdom: Hjelpebehovene er skiftende fra dag til dag, og gjennom dagen. Minutt-fokuset i Oslos hjemmetjenester har gjort at det nærmest er å regne som avvik hvis man gjør noe utenfor det planlagte. Avvik skal man jo ikke ha. Dagene er forskjellige, formen til de som trenger tjenestene varierer, og fordi mennesker er forskjellige må tjenestene også være det.

Det er den hjelpetrengende selv som har best kompetanse på sitt hjelpebehov, slik det er i dag. Og som kan være annerledes enn det var i går. En god omsorg må ha nødvendig fleksibilitet, og ikke rigide Excel-ark og stopp-klokker.

I forsøket på å profesjonalisere velferden har vi endt opp med å avprofesjonalisere arbeidsstyrken. Den gir stress og et tungrodd byråkrati for de ansatte, og dermed dårligere tjenester til hjelpetrengende. Det er behov for en ekte og konkret tillitsreform i Oslo. Ledere og de ansatte skal framfor detaljstyring bruke tiden på de faglige utfordringene.

Det er særs bra at Oslo nå får prøvd ut en tillitsreform.

Kommentarer   

+2 #1 Fredrik Olstad 21-10-2014 05:03
Gleder meg over dette. Å ha tillit til at brukeren og den ansatte sammen vet best, vil øke trivsel og stimulere til kreativitet til det beste for byens innbyggere. København har strålende resultater, måtte Oslo få til sin 2.0 versjon av tillitsreformen , utarbeidet med brukere- og ansattes representanter. Faget tilbake til fagfolk :-)
+1 #2 Unni Fonneland 21-10-2014 10:30
Dette var bra å høre. Jeg skjønner bare ikke hvorfor det blir presentert som et "nytt prosjekt" Jeg jobbet i hjemmesykepleie n i Oslo i tiden 1996-98/99, og det var ingen stoppeklokkeoms org den gange. Vi som vaqr spl. gjorde våre egne vurderinger i forhold til hva pas. trengte der og da, og kuknne flekse mellom de ulike som vi hadde på vår dagsplan, endre og korrigere alt ettersom hva de forskjellige trengte. Det var travelt selvsagt men til å holde ut, og det var inspirerende å få lov å jobbe selvstendig og utøve vårt sykepleierskjøn n til beste for de som trengte oss. Vi hadde de samme pasientene over lang tid, og ble godt kjent med dem og med hver enkelts ønsker og behov. Det er altså ikke mer enn 17-18 år siden og det var ikke i steinalderen. Hvis politikere og byråkrater gadd å spørr oss hva som var best, ville de få oppskrift på hvordan hjemmetjenesten skal organiseres. Selv kunne jeg aldri i livet tenke meg å jobbe under digitalt styrt minutthjelp (ikke kall det omsorg). Hurra for de som har bidratt til en endring tilbake tild et som faktisk var der og som fungerte.

You have no rights to post comments