Eldreomsorg

Hjemmetjenesten: Bystyret sa enstemmig ja til en tillitsreform

Hjemmetjenesten: Bystyret sa enstemmig ja til en tillitsreform

Et enstemmig bystyre sa i går ja til Marianne Borgen og mitt forslag.

De ansatte i hjemmetjenestene, representert ved Sykepleierforbundet og Fagforbundet, heier på forslaget om en tillitsreform, og vil være med. Brukerorganisasjonene heier, og byrådet er positive. Det er bra for Oslos omsorgstjenester når et enstemmig bystyre vedtok forslaget, for vi må selvsagt være åpne for – og prøve ut - alternative måter å organisere tjenestene på. I denne saken er det mulig å kombinere ønsket om mer fleksibilitet, bedre brukermedvirkning, mer faglighet og myndiggjøring av de ansatte, og mindre byråkrati.

Dette er å bevege seg til fra stoppeklokkeomsorg til en omsorg som vektlegger faglighet og fleksibilitet. Les hele mitt innlegg i bystyret nedenfor, under "les mer".

 

Oslo bystyre 12. november 2014

Ivar Johansen, SV

Sak: Tid til omsorg – Tillit til faglighet i hjemmetjenesten – Fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform

Ordfører

«Stoppeklokkeomsorg» har blitt et begrep for en rigid omsorgstjeneste som i alt for liten grad tar inn over seg det som kjennetegner sykdom og alderdom: Hjelpebehovene er skiftende fra dag til dag, og gjennom dagen.

Minutt-fokuset i Oslos hjemmetjenester har gjort at det nærmest er å regne som avvik hvis man gjør noe utenfor det planlagte. Avvik skal man jo ikke ha. Dagene er forskjellige, formen til de som trenger tjenestene varierer, og fordi mennesker er forskjellige må tjenestene også være det.

Det er den hjelpetrengende selv som har best kompetanse på sitt hjelpebehov, slik det er i dag. Og som kan være annerledes enn det var i går. En god omsorg må ha nødvendig fleksibilitet, og ikke rigide Excel-ark og stopp-klokker.

I forsøket på å profesjonalisere velferden har vi endt opp med å avprofesjonalisere arbeidsstyrken. Den gir stress og et tungrodd byråkrati for de ansatte, og dermed dårligere tjenester til hjelpetrengende. Det er behov for en ekte og konkret tillitsreform i Oslo. Ledere og de ansatte skal framfor detaljstyring bruke tiden på de faglige utfordringene.

Fra SVs side foreslår vi derfor, etter mønster fra København og gjerne Nederland, at vi i Oslos hjemmetjenester gjennomfører et forsøksprosjekt med en tillitsreform. Et system der detaljkontrollen av ansatte i hjemmetjenesten opphører. Det skal ikke lenger være slik at hver enkelt av de hjelpetrengende skal være låst til å få et visst antall minutter med hjelp.

Stoppeklokkeomsorgen gjør at ansatte ikke får bruke sitt faglige skjønn til å gi hjelp etter behov. De må få frihet til å være litt lenger hos en hjelpetrengende som har en dårlig dag, og heller gå litt raskere fra en som er frisk og rask.

En tillitsreform kan for eksempel innebære at alle med hjelpebehov blir delt inn i såkalte omsorgsblokker. For eksempel kan man ha «enkle støttebehov», «middels støttebehov» og «store støttebehov». Erfaringene i København er svært gode, og både den hjelpetrengende og de ansatte er langt mer fornøyd med sin hverdag. Dette er ekte valgfrihet, hvor ikke minst de ansatte får mulighet til å tenke selv og å bruke sin kompetanse. En helhetlig omsorg er gjort til regel i systemet, ikke avvik.

De ansatte i hjemmetjenestene, representert ved Sykepleierforbundet og Fagforbundet, heier på SVs forslag om en tillitsreform, og vil være med på forsøk med en tillitsreform. Brukerorganisasjonene heier, og byrådet er positive. Det er bra for Oslos omsorgstjenester når et enstemmig bystyre i dag vedtar vårt forslag, for vi må selvsagt være åpne for – og prøve ut - alternative måter å organisere tjenestene på. I denne saken er det mulig å kombinere ønsket om mer fleksibilitet, bedre brukermedvirkning, mer faglighet og myndiggjøring av de ansatte, og mindre byråkrati.

Kommentarer   

#1 Bernt Halvard Sleire 13-11-2014 06:09
En reform som vil redusere slitasjen på de ansatte i hjemmetjenesten e
#2 Astrid Hansine Steinsvik 13-11-2014 07:44
Dette er utrolig flott! Gratulerer til dere som tok initiativet!
#3 Ingrid Oppedal 13-11-2014 07:53
Så bra! Håper Bergen kjem etter:)
+1 #4 kjell 13-11-2014 08:24
Dette høres virkelig bra ut - på papiret. Hvordan vil det fungere i praksis ?
#5 Wenche Maria Abrahamsen 13-11-2014 08:29
Dette høres flott ut og jeg håper inderlig at forslaget kan implementeres i hj. spl over hele landet.
#6 Dagveig klemetsen 13-11-2014 09:38
Dette var veldig bra!
#7 Tine Baugstø 13-11-2014 14:00
Veldig bra. Tilliten til fagarbeidere må tilbake. Tror vi har en lang vei å gå. Følelsen av mistillit øker stadig. I Østensjø bydel er det nettopp innført tidsur for alle ansatte i hjemmetjenesten . Hva som er rasjonalen for dette er litt vanskelig å forstå i og med at flexitid ikke eksisterer, og all overtid skal overtales med ledelsen. Noen har åpenbart behov for å kontrollere de ansatte!
#8 Grete Hummelvoll 13-11-2014 16:15
Dette var godt nytt! Takk til dere som "dro" saken:-)
#9 Tone Helene Kristiansen 13-11-2014 17:12
Håper denne reformen også vil redusere slitasjen for de som er brukere av hjemmetjenesten ! Det kan nesten ikke bli verre enn det er idag!
#10 Siri Sætre Follerås 13-11-2014 17:49
Flott, så må vi bare sørge for at vi som arbeidstakere får innflytelse på hvor, når og hvordan!
#11 Ellen Fjermestad 13-11-2014 17:50
Så flott,gratulere r.De som trenger hjelpe behovene vil nok bli veldig glade og kanskje ikke så engstelige fremover
#12 Ellen Fjermestad 13-11-2014 17:55
Ja uten oss som er arbeidstakere vil jo ikke dette bli en realitet,det er vi som sitter med kompetansen som er ute blant de som trenger så sårt mere av vår tid
#13 Finn Halvorsen 14-11-2014 05:30
Politikerne er forbausende ofte positive til reformer/omstru ktureringer som ikke koster noe ekstra...Skal dette realiseres,med betydelig suksess, så trengs det vel flere ansatte i hjemmetjenesten også?. Og det koster! De pengene må bli bundet til de konkrete oppgavene/målse ttingene, sånn at ikke kommunene bruker dem til noe annet..Øremerki ng. Den etterspurte fleksibilitetsm odellen med vekt på tillit til den ansatte- ligner ikke det på slik det var før "stoppeklokkemo dellen" ble innført? Snakker vi tildels om re-organisering uten å tilføre ekstra midler og stillinger? "Stoppeklokkemo dellen" var kanskje et forsøk på effektivisering , mye service pr krone brukt. Både kvantitet og kvalitet koster...Geriat rien er blitt en salderingspost. Paradoksalt, for der havner de fleste av oss. Men, de godt bemidlede er ikke avhengig av "offentlige tilbud". De kjøper de tjenestene de trenger, og vel så det, på det "frie marked". Minstepensjonis ten på Ammerud er prisgitt systemet...
#14 Espen Syversen 14-11-2014 12:59
Skulle bare mangle. Her gis det fullmakter til at vi skal behandle mennesker, da må det i den fullmakten ligge at vi også i hovedsak vet hvordan i et samspill med pasienten/ brukeren. Det er vanvittig slik det har vært en stund, at variasjon i form og hjelpebehov fra dag til dag har blitt behandlet som avvik!
-1 #15 Lise Tuset Gustad 14-11-2014 13:00
Fantastisk! Fantastisk for de eldre, først og fremst, men også for rekrutteringen til faget sykepleie i hjemmetjenesten .
#16 Nina Nordgård 14-11-2014 13:34
Danmark ligger langt foran Norge når det helder helse og omsorg har jeg fått inntrykk av☺

You have no rights to post comments