Eldreomsorg

Rehabilitering for eldre: Skrives ut for tidlig

Rehabilitering for eldre: Skrives ut for tidlig

Norsk Fysioterapeutforbund til Oslo bystyre: Eldre skrives for tidlig ut fra rehabiliteringsavdelingene.

"Oslo kommune har, helt riktig, hatt fokus på sykehusenes særs offensive utskrivningspraksis, og som helt klart i mange sammenhenger er over grensen for det faglige forsvarlige.

Men fysioterapeutene på Oslo-sykehjemmene opplever noe av det samme: De ser at pasienter skrives ut fra rehabiliteringsavdelingene selv om pasientene har mer å hente, og ville profitere stort på et forlenget opphold.  Men faglighet og pasientens beste taper mot kortsiktige tenkning og pressede bydelsbudsjetter," sa jeg blant annet da bystyret behandlet fysioterapitjenesten hva gjelder eldre som har behov for forebyggende tiltak og rehabilitering.

Les hele innlegget nedenfor.

 

Oslo bystyre 12.nov. 2014

Ivar Johansen, SV

Sak Fysioterapitjenesten i Oslo – status og utviklingstrekk – organisering

Ordfører

Det oppsto en underlig situasjon foran siste bystyremøte: Bystyret hadde til vedtak en sak om fysioterapitjenesten i Oslo, og når jeg i forkant av møtet kontaktet fysioterapeutenes organisasjon  - Norsk Fysioterapeutforbund - visste de ikke engang at saken var til behandling i bystyret.  Da må det være noe helt grunnleggende som svikter. Byrådet og bystyret kan ikke behandle en så viktig sak om status for fysioterapitjenesten i Oslo uten underveis å spørre fysioterapeutenes organisasjon på hva de mener og hvordan de ser på dette.

Nå foreligger deres innspill, og jeg ser at det er viktige perspektiver de kommer med, og som ikke dekkes av byrådssaken eller komiteinnstillingen.

Hverdagsrehabilitering er et begrep som har kommet de siste årene. Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem. Den starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter for deg nå? For mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter som å stelle seg selv, lage mat, gå til butikken, leke med barnebarn, hogge ved eller gå på kafe.

Hverdagsrehabilitering er tverrfaglig innsats. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, samt sykepleiere med rehabiliteringskompetanse, er faglige pådrivere og står for opplæring av pleiere og hjemmehjelpere. Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten, og gradvis avvikling av opptrening etter som aktivitetsfunksjonen bedres.

Men så ser vi jo dessverre litt at faglige og politiske beslutningstakere i kommunene litt er som journalister: De går i samme retning, og løper i flokk. I nyhetssakene følger alle medier samme spor, de samme kilder og de samme intervjuobjekter.

Og på dette saksområdet: Nå er hverdagsrehabilitering det store, og kommunene kanaliserer ressursene den veien. Hverdagsrehabilitering er utmerket, og det skal vi satse på. Men vi skal selvsagt ikke gjøre det ved å kutte i tilbudet overfor andre pasienter eller andre helt vitale deler av en helhetlig tiltakskjede. La oss ta eksempelet Østensjø: Når bydel Østensjø finansierer styrking av hverdagsrehabiliteringen gjennom å kutte i dag-habiliteringsplasser på sykehjemmet så blir det galt. Da fjerner man et meget godt tilbud til innbyggerne, og velger samtidig å satse på en annen gruppe pasienter.

Oslo kommune har, helt riktig, hatt fokus på sykehusenes særs offensive utskrivningspraksis, og som helt klart i mange sammenhenger er over grensen for det faglige forsvarlige.

Men fysioterapeutene på Oslo-sykehjemmene opplever noe av det samme: De ser at pasienter skrives ut fra rehabiliteringsavdelingene selv om pasientene har mer å hente, og ville profitere stort på et forlenget opphold.  Men faglighet og pasientens beste taper mot kortsiktige tenkning og pressede bydelsbudsjetter.

Og, ordfører, da er vi ved noe av sakens kjerne: Det hjelper selvsagt ikke med all verdens gode prinsippdokumenter og planer hvis ikke bystyreflertallet er villig til å betale regninga. Bevilge de nødvendige midler til å gjennomføre planene. Bydelene kan ikke drifte på knapper og glansbilder. Og med det planlagte bydelsbudsjettkuttet på 192 millioner neste år, samtidig som bydelene skal betale 103 millioner mer for sykehjemsplassene, er et klart signal til bydelene: Dette er de gode intensjoners plan.