Eldreomsorg

Tvangsflytting fra sykehjem: Eldrebyråden viker unna løfter

Tvangsflytting fra sykehjem: Eldrebyråden viker unna løfter

"Ingen skal måtte flytte fra Solvang sykehjem mot sin vilje," var den krystallklare beskjed fra Kr.F-byråd Aud Kvalbein i mai. Nå løper hun unna løftene.

Den eneste form for flytting byråden dengang innrømte eventuelt kunne skje var: «Noen pasienter» (ikke alle) vil måtte bytte avdeling «for å opprettholde de aktiviteter som beboere på langtidsopphold skal ha». Jeg har også informert komiteen om at interne flyttinger ikke er uvanlig, uavhengig av reformen om helsehus. Dette for at den enkelte beboer skal få et optimalt tilbud ut fra sine behov. De pasienter som eventuelt må bytte avdeling/rom vil bli forberedt sammen med sine pårørende i god tid før den interne flyttingen."Og det er naturligvis helt greit.

Men nå løper byråden unna løftene, og skriver følgende til bystyret på spørsmål fra meg: "Sykehjemsetaten bekrefter at ingen beboere ved Solvang sykehjem flyttes grunnet etableringen av helsehus. Kun dersom beboeren har behov for et annet tilbud enn det som tilbys ved Solvang sykehjem kan beboeren måtte flytte til et sted med dette tilbudet. Dette har ingen sammenheng med helsehusreformen, men med endring av behov hos enkeltbrukere." Dette er tåketale, for de beboere vi her snakker om har ikke behov for noe spesialtilbud som ikke finnes på Solvang sykehjem.

Jeg mener vi i større grad bør respektere eldres behov for en stabil bosituasjon i livets siste fase, og at de derfor ikke skal flyttes rundt mellom sykehjemmene. Et sykehjem, og dets medbeboere, blir et viktig miljø for de eldre, og som man bør tilstrebe å bevare. Som en pårørende skrev: "Er du dement er all flytting skadelig! Forandring er i seg selv skadelig for en dement, som har det bra der han/hun er. Jo mer flytting, jo mer forvirring og jo mindre får man velge selv sin egen situasjon. Man får i mindre og mindre grad velge hvor man vil være og man puttes til slutt på skjermet, som betyr mye mindre frihet og mye mindre stimuli. Hvorfor ikke heller flytte mer personale inn der flere beboere er demente? Organiseringen av avdelingene virker alt for statisk og mer tilpasset vaktplaner enn de som skal ha hjelp!"

Les kommentaren fra Anne-Lise Rudebeck-Wolff, pårørende som initierte denne saken, nedenfor.

 

Hei igjen Ivar!

Først vil jeg bare takke for at du har tatt dette spørsmålet opp med byråd Aud Kvalbein og bystyret.

Men jeg vil jo si som kommentar at Aud Kvalbein motsier seg selv ved dette svaret. Hun har tidligere forsikret  at " ingen beboere skal flyttes mot sin vilje", hun har ikke sagt noe om endret behov. Før Solvang sykehjem skulle bli et helsehus ble beboere som fikk endret behov flyttet innad i sykehjemmet ( til en annen avdeling som kunne ivareta de endrede behovene). Nå kan de ikke flyttes innad i sykehjemmet ved endret behov, de må flyttes til et annet sykehjem. Dette skjer jo da på grunn av helsehus reformen og på grunn av at Solvang sykehjem skal bli et korttidssykehjem. Det vil da føre til at beboere blir flyttet mot sin vilje, som igjen er et løftebrudd!

Når det gjelder saken til mormor, har jeg skrevet 2 klager til bydelen, 1  til avdelingen mormor bor på ved Solvang sykehjem samt 1 til institusjonssjefen ved Solvang sykehjem. Ved første klage til bydelen kom de med muntlig svar at de bare fulgte meldingene de hadde fått av avdelingen til mormor, dvs at hun hadde endret behov og trengte plass på et annet sykehjem på somatisk avdeling. Bydelen ville jeg skulle klage til avdelingen, og sykehjemmet. På den andre klagen til bydelen, poengterte jeg at bydelen står fritt til å ta egne vurderinger, de kan velge å la mormor få bli der hun er. Ta hensyn til hele menneske (ikke bare en vurdering ang mobilitet), ikke ta fra henne det som har vært hjemmet hennes de siste 6 årene, la en eldre dement dame få leve sin siste tid i hjemmet sitt, ta i vurdering at hun fortsatt er dement (sitter mye på rommet sitt for å skjermes fra de andre beboerne) og at hun fortsatt trenger skjerming selv om hun nå er avhengig av rullestol. Jeg snakket med bydel Nordstrand fredag 5. desember hvor de sier at klagen er tatt til følge og at mormor kan få bli på skjermet avdeling på Solvang sykehjem. Bydelen har sendt skriftelig svar på dette, men har ikke mottat det enda. Så er fortsatt litt usikker, tørr ikke juble før jeg har det svart på hvitt.

Har ikke fått svar fra avdelingen eller institusjonssjef i skrivende stund.

Igjen takk for at du har tatt dette videre, men er ikke fornøyd med svaret til byråd Aud Kvalbein - det kan føre til at andre beboere blir flyttet mot sin vilje. De har kanskje ikke pårørende som står på for dem eller lager litt bølger i vannet.

Mvh

Anne-Lise Rudebeck-Wolff

Kommentarer   

#1 Siri Baastad 11-12-2014 06:09
Vil det samme skje på Lilleborg sykehjem?
#2 Olaf Fjærestad 11-12-2014 06:28
Hadde ærlig talt forventet bedre av KrF. Ikke noe parti står v/valgløftene lenger. Økende fattigdom , dårligere forholld for eldre , rusmisbrukere jages som vilt. Beklager Ivar , men tror jeg er i ferd med å utvikle en politikerforakt , som gjør at jeg ikke kommer til å stemme lenger. Rødgrønt , Blått , same shit. Men takker deg for dine informative innlegg. Har respekt for deg. Lykke til videre.
#3 Anne Rønnaug Teigen 11-12-2014 06:30
De eldre har fortjent en god og trygg omsorg i dette landet, da det vel er de som virkelig har slitt gjennom tidene! Vet ikke om det fremdeles er eldreombud i Oslo?
#4 Trine Jaksland Graff 11-12-2014 10:12
Dette er bare trist. Å bli tvangsflyttet i livets siste fase er bare så uverdig. De eldre blir som brikker i et stort spill, hvor menneskelige hensyn er satt helt til side. Av erfaring som sykepleier vet jeg at det ikke er heldig å flytte beboerne ved sykehjem mot deres vilje. Har vært med på noen slike flyttinger innad på sykehjemmet jeg selv jobbet på, hvor det bare var snakk om å bytte avdeling. Det de eldre sier er at de da må "begynne helt på nytt ". Bli kjent med nytt personale, nye rutiner og det som endelig var blitt var trygt blir igjen utrygt. Skjønner virkelig ikke politikerne dette eller er det kun økonomi som driver dem?
De eldre lever i siste fase av livet og bør ikke sendes rundt som pakkepost dit hvor det passer politikerne.
#5 Kari Aasesdotter 29-12-2014 19:35
Organisering må være et stikkord. Bedre medleplikt og oppfølging av avvik. Det må være mange avvik som ikke rapporteres. En "vandrende dement" låses inn på skjermet. Skjermet betyr bare at det er færre beboere og færre ansatte! De er innelåst, og legges tidlig - det er mest oppbevaring, ingen el få stimuli i løpet av dagen! Ingen er ute vinterstid! Veldig enig med de som sier at personalet må flyttes fra avdeling eller til avdeling ettersom det er behov, ikke beboerne! De skal få mest mulig ro og stabilitet!Urol ige beboere som roper og utagerer må ha personale rundt seg hele tiden! I dag blir disse, som ofte ikke klarer å flytte seg på egenhånd, sittende på samme sted hele dagen!

You have no rights to post comments