Eldreomsorg

Tvangsflytting fra sykehjem: Eldrebyråden viker unna løfter

Tvangsflytting fra sykehjem: Eldrebyråden viker unna løfter

"Ingen skal måtte flytte fra Solvang sykehjem mot sin vilje," var den krystallklare beskjed fra Kr.F-byråd Aud Kvalbein i mai. Nå løper hun unna løftene.

Den eneste form for flytting byråden dengang innrømte eventuelt kunne skje var: «Noen pasienter» (ikke alle) vil måtte bytte avdeling «for å opprettholde de aktiviteter som beboere på langtidsopphold skal ha». Jeg har også informert komiteen om at interne flyttinger ikke er uvanlig, uavhengig av reformen om helsehus. Dette for at den enkelte beboer skal få et optimalt tilbud ut fra sine behov. De pasienter som eventuelt må bytte avdeling/rom vil bli forberedt sammen med sine pårørende i god tid før den interne flyttingen."Og det er naturligvis helt greit.

Men nå løper byråden unna løftene, og skriver følgende til bystyret på spørsmål fra meg: "Sykehjemsetaten bekrefter at ingen beboere ved Solvang sykehjem flyttes grunnet etableringen av helsehus. Kun dersom beboeren har behov for et annet tilbud enn det som tilbys ved Solvang sykehjem kan beboeren måtte flytte til et sted med dette tilbudet. Dette har ingen sammenheng med helsehusreformen, men med endring av behov hos enkeltbrukere." Dette er tåketale, for de beboere vi her snakker om har ikke behov for noe spesialtilbud som ikke finnes på Solvang sykehjem.

Jeg mener vi i større grad bør respektere eldres behov for en stabil bosituasjon i livets siste fase, og at de derfor ikke skal flyttes rundt mellom sykehjemmene. Et sykehjem, og dets medbeboere, blir et viktig miljø for de eldre, og som man bør tilstrebe å bevare. Som en pårørende skrev: "Er du dement er all flytting skadelig! Forandring er i seg selv skadelig for en dement, som har det bra der han/hun er. Jo mer flytting, jo mer forvirring og jo mindre får man velge selv sin egen situasjon. Man får i mindre og mindre grad velge hvor man vil være og man puttes til slutt på skjermet, som betyr mye mindre frihet og mye mindre stimuli. Hvorfor ikke heller flytte mer personale inn der flere beboere er demente? Organiseringen av avdelingene virker alt for statisk og mer tilpasset vaktplaner enn de som skal ha hjelp!"

Les kommentaren fra Anne-Lise Rudebeck-Wolff, pårørende som initierte denne saken, nedenfor.

 

Hei igjen Ivar!

Først vil jeg bare takke for at du har tatt dette spørsmålet opp med byråd Aud Kvalbein og bystyret.

Men jeg vil jo si som kommentar at Aud Kvalbein motsier seg selv ved dette svaret. Hun har tidligere forsikret  at " ingen beboere skal flyttes mot sin vilje", hun har ikke sagt noe om endret behov. Før Solvang sykehjem skulle bli et helsehus ble beboere som fikk endret behov flyttet innad i sykehjemmet ( til en annen avdeling som kunne ivareta de endrede behovene). Nå kan de ikke flyttes innad i sykehjemmet ved endret behov, de må flyttes til et annet sykehjem. Dette skjer jo da på grunn av helsehus reformen og på grunn av at Solvang sykehjem skal bli et korttidssykehjem. Det vil da føre til at beboere blir flyttet mot sin vilje, som igjen er et løftebrudd!

Når det gjelder saken til mormor, har jeg skrevet 2 klager til bydelen, 1  til avdelingen mormor bor på ved Solvang sykehjem samt 1 til institusjonssjefen ved Solvang sykehjem. Ved første klage til bydelen kom de med muntlig svar at de bare fulgte meldingene de hadde fått av avdelingen til mormor, dvs at hun hadde endret behov og trengte plass på et annet sykehjem på somatisk avdeling. Bydelen ville jeg skulle klage til avdelingen, og sykehjemmet. På den andre klagen til bydelen, poengterte jeg at bydelen står fritt til å ta egne vurderinger, de kan velge å la mormor få bli der hun er. Ta hensyn til hele menneske (ikke bare en vurdering ang mobilitet), ikke ta fra henne det som har vært hjemmet hennes de siste 6 årene, la en eldre dement dame få leve sin siste tid i hjemmet sitt, ta i vurdering at hun fortsatt er dement (sitter mye på rommet sitt for å skjermes fra de andre beboerne) og at hun fortsatt trenger skjerming selv om hun nå er avhengig av rullestol. Jeg snakket med bydel Nordstrand fredag 5. desember hvor de sier at klagen er tatt til følge og at mormor kan få bli på skjermet avdeling på Solvang sykehjem. Bydelen har sendt skriftelig svar på dette, men har ikke mottat det enda. Så er fortsatt litt usikker, tørr ikke juble før jeg har det svart på hvitt.

Har ikke fått svar fra avdelingen eller institusjonssjef i skrivende stund.

Igjen takk for at du har tatt dette videre, men er ikke fornøyd med svaret til byråd Aud Kvalbein - det kan føre til at andre beboere blir flyttet mot sin vilje. De har kanskje ikke pårørende som står på for dem eller lager litt bølger i vannet.

Mvh

Anne-Lise Rudebeck-Wolff