Eldreomsorg

Kutt i eldreomsorgen: Fr.P. har selv et ansvar

Kutt i eldreomsorgen: Fr.P. har selv et ansvar

NRK fortalte torsdag om 89 år gamle Einar Kåsine som har fått avslag på sin søknad om permanent plass på sykehjem til tross at for flere leger mener han har behov for det. Siden i sommer har han vært inn og ut av sykehus flere ganger. Han sliter med å få i seg mat når han er alene. I dag veier han 55 kilo.

– Dette er en oppsiktsvekkende historie. Vi har gang på gang fremmet forslag om å øke antallet sykehjemsplasser, men eldrebyråden sier det er nok. Og at det til enhver tid står ledige plasser. Det kan umulig være riktig, sier Carl I. Hagen i NRK.

Men dette er ikke redelig. Det hjelper ikke å øke antallet sykehjemsplasser i Oslo når Fr.P. hvert år bidrar til at bydelene får litt mindre driftsmidler. Bydel Grorud, og andre bydeler, må hvert eneste år kutte og redusere driftsaktivitet, som f.eks. å kjøpe sykehjemsplasser. Fr.P. bidro - også ved budsjettbehandlingen for 2015 - til at kuttet ble litt mindre enn byrådet foreslo, men allikevel et svært stort kutt. Carl I Hagen har derfor selv et betydelig ansvar for den skvis bydel Grorud kommer i.

Kommentarer   

0 #1 Lill Eikestad 19-12-2014 16:09
Det er kjempetrist å se hvordan eldreomsorgen blir skviset og at selv Frp ikke er villige til å sørge for at sykehjemmene kan ta imot gamle som trenger en plass. Og når disse sakene kommer opp i media vil ikke Kvalbein være med og leke lenger, når hun ikke kan sole seg med bilde i avisa!
0 #2 Siri Sætre Follerås 19-12-2014 16:34
Hovedproblemet for bydelene er at byrådet skrumper bydelsbudsjette ne sånn at lokalpolitikern e må velge mellom pest og kolera og faktisk få skylda for de dårlige tidene. Carl I Hagen kan bare klappe igjen smelle si! Det er bare spill for galleriet. Vi veit godt hvem som ikke skal få vår stemme ved neste valg!
0 #3 Hanne Lyssand 20-12-2014 07:57
Sykehjemsplasse r er den storte posten på bydelenes budsjett, hvor skal vi kutte hvis ikke der? Når de i tillegg vil kvitte seg med alle de kommunale barnehagene, så kan vi ikke lengre knipe inn noe der heller. Selve sykehjemmene er sentralisert, så bydelene kan ikke gjøre noe for å drifte de billigere heller. Men Byråden har nok rett, det er ikke antallet fysiske sykehjemrom, som er problemet. Problemet er at bydelene ikke har råd til å bruke dem.
0 #4 Kurt-Johnny Olsen 20-12-2014 15:10
Frp's 'eldregeneral' Carl I. Hagen synes pt. mer opptatt av breddeidrett enn de eldres ve og vel. Tragisk, spør du meg.
0 #5 Reidar Rasch 22-12-2014 16:56
Bydelsreformen skulle gjelde fra 1.8.88. Jeg var fra min etat med i ei gruppe som sørget for mest mulig smertefri overgang til nye stillinger for den ansatte. Tidlig på året var det stor entusiasme - særlig utsagn om at bydelen skulle få god økonomi å starte med. Utover våren og sommeren kom det meldinger om stadig trangere økonomi - og "reformen" startet med minus.
I årene etterpå har lokalaviser og media forøvrig hatt årvisse "nyheter" om innsparinger og kutt - også etter at bydelene ble slått sammen til 15. Det er vel i to, tre år at budsjettet her på Nordstrand har vært tilfredsstillen de, delvis pga egen innsparing. Håper at avlysingen av OL vil medføre bedre levevilkår for de trengende i bydelene...

Legg til kommentar