Eldreomsorg

Kutt i eldreomsorgen: Fr.P. har selv et ansvar

Kutt i eldreomsorgen: Fr.P. har selv et ansvar

NRK fortalte torsdag om 89 år gamle Einar Kåsine som har fått avslag på sin søknad om permanent plass på sykehjem til tross at for flere leger mener han har behov for det. Siden i sommer har han vært inn og ut av sykehus flere ganger. Han sliter med å få i seg mat når han er alene. I dag veier han 55 kilo.

– Dette er en oppsiktsvekkende historie. Vi har gang på gang fremmet forslag om å øke antallet sykehjemsplasser, men eldrebyråden sier det er nok. Og at det til enhver tid står ledige plasser. Det kan umulig være riktig, sier Carl I. Hagen i NRK.

Men dette er ikke redelig. Det hjelper ikke å øke antallet sykehjemsplasser i Oslo når Fr.P. hvert år bidrar til at bydelene får litt mindre driftsmidler. Bydel Grorud, og andre bydeler, må hvert eneste år kutte og redusere driftsaktivitet, som f.eks. å kjøpe sykehjemsplasser. Fr.P. bidro - også ved budsjettbehandlingen for 2015 - til at kuttet ble litt mindre enn byrådet foreslo, men allikevel et svært stort kutt. Carl I Hagen har derfor selv et betydelig ansvar for den skvis bydel Grorud kommer i.