Eldreomsorg

Bydelsutvalg Gamle Oslo: Enstemmig bekymring for kvaliteten ved sykehjemmene

Bydelsutvalg Gamle Oslo: Enstemmig bekymring for kvaliteten ved sykehjemmene

Høyresida er bekymret for kvaliteten ved byens sykehjem.

Det er interessant å se at etter at høyresida har styrt denne byen uavbrutt de siste 18 år er ikke lenger Høyre-tillitsvalgte trygg på kvaliteten på eldreomsorgen. Høyres gruppeleder i bydelsutvalg Gamle Oslo, Arild Furuseth, minnet forleden Aftenpostens lesere om at "bydelsutvalget i Gamle Oslo vedtok enstemmig i sitt budsjettmøte å be Sykehjemsetaten i Oslo gjennomføre en kartlegging av i hvilken grad beboere på sykehjem finansiert av Oslo kommune gis et kvalitetsmessig godt nok tilbud spesielt med henhold til helsetilbud, fysioterapi og aktivisering."

"- Med oss i byråd skal det skinne av eldreomsorgen i Oslo». Vi husker løftet fra Svenn Kristiansen, Frps ordførerkandidat under valgkampen i 2003. Og Fr.P. kom få måneder etter i byråd. Fr.P-byrådene Margaret Eckbo og Sylvi Listhaug var de politiske ansvarlige byråder for Oslos eldreomsorg de påfølgende 7 år. Og, som vi vet, det skinner ikke, selv om de ansatte gjør en utmerket  jobb med de altfor knappe ressurser de rår over.

Det er derfor da bra at høyresiden nå stiller velbegrunnet spørsmålstegn ved om Oslos sykehjemsbeboere "gis et kvalitetsmessig godt nok tilbud."

Les bydelsutvalg Gamle Oslos enstemmige uttalelse nedenfor.

 

Kartlegging av kvaliteten i tilbudet ved sykehjem finansiert av Oslo kommune.

Flere forskningsrapporter fra bl.a. FAFO og Nordlandsforskning reiser tvil om i hvilken grad kommunene ivaretar kravene til kvalitet i institusjonstilbudet for eldre og pleietrengende, jfr. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo vil be Sykehjemsetaten gjennomføre en kartlegging av i hvilken grad beboere på sykehjem finansiert av Oslo kommune gis et kvalitetsmessig godt nok tilbud spesielt mht. helsetilbud, fysioterapi og aktivisering.

Kartleggingen bør bl.a. klargjøre:

- I hvilken grad og med hvilket omfang får beboerne tilbud om konsultasjon hos spesialist og tannlege når dette er et behov - Hvor mange timer fysioterapi pr beboer pr. uke gis det enkelte sykehjemmet - Hvilke typer aktiviteter og over hvor mange timer pr uke tilbyr sykehjemmet som har som mål å skape fysisk aktivitet og trivsel - Gjennomfører sykehjemmet en løpende evaluering av tilbudet som beboerne får mht. fysioterapi og aktivisering og blir tilbudene endret etter gjennomført evaluering