Eldreomsorg

Hemmelig sykehjemsbemanning

Hemmelig sykehjemsbemanning

Bystyreflertallet: informasjon om bemanning ved byens sykehjem er en forretningshemmelighet.

De borgerlige partier, både på regjeringsnivå og i Oslo kommune, fremholder et mantra om valgfrihet: de vil «øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester.» Men bystyreflertallet i Oslo vil ikke sørge for at de eldre får den viktigste kvalitetsinformasjonen i valgsituasjonen: hva slags bemanning sykehjemmet har.

Totalbemanning kan være offentlig, men bemanningen ned på den enkelte sykehjemsavdeling er forretningshemmeligheter og derfor omfattet av taushetsplikt, sa det borgerlige bystyreflertallet da de avviste mitt forslag om at sykehjemsbemanning er offentlig tilgjengelig informasjon. Helseminister Bent Høies svar til Stortinget før jul viser at helseministeren heller ikke synes dette er et problem.

Sykepleierforbundets leder i Oslo sier: Hvordan skal våre medlemmer kunne varsle om avvik når vi ikke vet hva kommunen forventer. Så mye er den offensivt markedsførte valgfriheten altså verdt når det kommer til stykket.

Dette skriver jeg om i Dagbladet i dag. Les mer nedenfor.

 

Hemmelig sykehjemsbemanning

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)

De borgerlige partier, både på regjeringsnivå og i Oslo kommune, fremholder et mantra om  valgfrihet: de vil «øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester.»

En viktig forutsetning er da å øke innbyggernes kunnskap og forutsetninger for egne valg.  Åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltning styrker innbyggernes forståelse for de valg kommunen gjør i fellesskapets tjeneste, samtidig som den gir innbyggerne bedre grunnlag for egne valg ved f.eks. valg av sykehjem.

Den enkelte potensielle sykehjemsbeboer vil vektlegge forskjellige forhold for sitt valg: beliggenhet, bemanning, kulturaktiviteter og driftsfilosofi. Det er ikke opp til kommunen å hevde at deler av den informasjon potensielle sykehjemsbeboere etterspør er irrelevant eller uviktig for valgfriheten.

En av de aller viktigste kvalitetsfaktorer er de ansatte, kvantitet og kvalitet. Tilgjengelighet på fysio- og ergoterapi, spesialsykepleiere, demenskompetanse osv. Det hjelper lite å få vite den totale pleiefaktor på sykehjemmet, dersom vedkommende skal bo på en spesialavdeling for demens eller rus. Kanskje er det god bemanning på dagen, men hva dersom det om natta bare er en sykepleier på 80 beboere?

Jeg forslo derfor for bystyret at det skal være full åpenhet og innsyn om Oslo-sykehjemmenes bemanning, uavhengig av sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total: fra sykehjemmets totalbemanning og ned på bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype.

Utrolig nok: Det borgerlige bystyreflertallet (Høyre,Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet avviste forslaget: Totalbemanning kan være offentlig, men bemanningen ned på den enkelte sykehjemsavdeling er forretningshemmeligheter og derfor omfattet av taushetsplikt. Helseminister Bent Høies svar til Stortinget før jul viser at helseministeren heller ikke synes dette er et problem.

Sykepleierforbundets leder i Oslo sier: Hvordan skal våre medlemmer kunne varsle om avvik når vi ikke vet hva kommunen forventer.

Så mye er den offensivt markedsførte valgfriheten altså verdt når det kommer til stykket.

Kommentarer   

+1 #1 Kjellbjørg Lunde 14-01-2015 09:00
Sidan alle no hyllar ytringsfridomen som den fremste verdi å forsvare, må det vel kunne forsvarast at leiarane/tilset te ved institusjonane brukar sin ytringsfridom/r ett/plikt til å informere pårørande og oss andre, om status for bemanning.
+2 #2 Tom Just Olsen 14-01-2015 09:31
Slik blir det når offentlig service blir et 'produkt' vi skal kjøpe. I stedet for medbestemmelse om kvalitet og utforming må vi 'ta det som bys' - og betale i kassen.
0 #3 Anders Arntzen. 14-01-2015 10:35
Det må da finnes spesifikasjoner for antall personale og utdanningsnivå pr. pasient. Også andre spesifiseringer . Og at dette skal være hemmelig skjønner jeg ikke.
Men alle skranker og stengte dører til bydelskontorene , og hemmeligholdet bidrar til at man gir opp å finne ut av ting.
+1 #4 Charlie Hillfield 14-01-2015 13:37
Et "fritt" marked forutsetter at alle, som konkurrerer i markedet, har fri tilgang til all informasjon i markedet. Når man benytter et system med bedriftshemmeli gheter har man ikke lenger et "fritt" marked. Det er særlig rovdyrkapitalis tene som vil beskytte bedriftshemmesd ligheter slik at de kan ta innersvingen på de som ikke vet. Det er pussig at høyrepartiene som ivrer slik etter et fritt marked, som vil være til nytte for oss alle, vil beskytte rovdyrkapitalis tenes hemmelighold slik at vi alle kan bli tatt ved nesen. Stem rødgrønt godtfolk - så vi kan få velferdstjenest er som står under demokratisk oppsyn.
+1 #5 Kari Bjørklid 14-01-2015 13:37
Med egen erfaring til grunn:
Ekesempel fra skjermet avdeling med 5-6 demente og delvis bevegelseshemme de beboere, kl 15.30.
Bemanning: 1 pleier(grunnbemanning
1/2 tilgjengelig pleier og 1 sykepleier spm går melleom 4 avdelinger...
det sier seg selv, det blir ikke stimuli og må man på toalettet med hjelp får man problemer.
0 #6 Øyvind Thomassen 14-01-2015 13:58
Skulle blitt rabalder i finansmiljøa om Statoil hadde nekta å utlevere rekneskapstala til Oslo børs...
+1 #7 Roar Madsen 14-01-2015 14:02
Viktige faktorar for kvalitet i offentleg tenesteyting er hemmelege for veljarane og for dei folkevalde??? Nokon burde vore sparka frå kontora sine, og då tenkjer eg IKKJE på dei tilsette ved sjukeheimane...
+1 #8 Petter Ingvar Tomren 14-01-2015 21:19
Jeg aksepterer at det kan finnes områder i samfunnet hvor full åpenhet ikke er riktig. Men når det gjelder innsyn i kvaliteten på tjenester og omsorg er hemmelighold forkastelig. Det bare forsterker mistanker om at her er noe dårlig så det må skjules.Og dette gjelder ikke bare sykehjem...
+1 #9 Barbro Eide 16-01-2015 07:35
Det er bare så drøyt. Og DE snakker om fri konkurranse og innsyn og åpenhet... det viser bare at de vet NØYAKTIG hvor viktig og avgjørende det er hvor mange som er på vakt og hvilken type vakt, for kvaliteten på tilbudet.

Legg til kommentar