Eldreomsorg

Hemmelig sykehjemsbemanning

Hemmelig sykehjemsbemanning

Bystyreflertallet: informasjon om bemanning ved byens sykehjem er en forretningshemmelighet.

De borgerlige partier, både på regjeringsnivå og i Oslo kommune, fremholder et mantra om valgfrihet: de vil «øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester.» Men bystyreflertallet i Oslo vil ikke sørge for at de eldre får den viktigste kvalitetsinformasjonen i valgsituasjonen: hva slags bemanning sykehjemmet har.

Totalbemanning kan være offentlig, men bemanningen ned på den enkelte sykehjemsavdeling er forretningshemmeligheter og derfor omfattet av taushetsplikt, sa det borgerlige bystyreflertallet da de avviste mitt forslag om at sykehjemsbemanning er offentlig tilgjengelig informasjon. Helseminister Bent Høies svar til Stortinget før jul viser at helseministeren heller ikke synes dette er et problem.

Sykepleierforbundets leder i Oslo sier: Hvordan skal våre medlemmer kunne varsle om avvik når vi ikke vet hva kommunen forventer. Så mye er den offensivt markedsførte valgfriheten altså verdt når det kommer til stykket.

Dette skriver jeg om i Dagbladet i dag. Les mer nedenfor.

 

Hemmelig sykehjemsbemanning

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)

De borgerlige partier, både på regjeringsnivå og i Oslo kommune, fremholder et mantra om  valgfrihet: de vil «øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester.»

En viktig forutsetning er da å øke innbyggernes kunnskap og forutsetninger for egne valg.  Åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltning styrker innbyggernes forståelse for de valg kommunen gjør i fellesskapets tjeneste, samtidig som den gir innbyggerne bedre grunnlag for egne valg ved f.eks. valg av sykehjem.

Den enkelte potensielle sykehjemsbeboer vil vektlegge forskjellige forhold for sitt valg: beliggenhet, bemanning, kulturaktiviteter og driftsfilosofi. Det er ikke opp til kommunen å hevde at deler av den informasjon potensielle sykehjemsbeboere etterspør er irrelevant eller uviktig for valgfriheten.

En av de aller viktigste kvalitetsfaktorer er de ansatte, kvantitet og kvalitet. Tilgjengelighet på fysio- og ergoterapi, spesialsykepleiere, demenskompetanse osv. Det hjelper lite å få vite den totale pleiefaktor på sykehjemmet, dersom vedkommende skal bo på en spesialavdeling for demens eller rus. Kanskje er det god bemanning på dagen, men hva dersom det om natta bare er en sykepleier på 80 beboere?

Jeg forslo derfor for bystyret at det skal være full åpenhet og innsyn om Oslo-sykehjemmenes bemanning, uavhengig av sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total: fra sykehjemmets totalbemanning og ned på bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype.

Utrolig nok: Det borgerlige bystyreflertallet (Høyre,Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet avviste forslaget: Totalbemanning kan være offentlig, men bemanningen ned på den enkelte sykehjemsavdeling er forretningshemmeligheter og derfor omfattet av taushetsplikt. Helseminister Bent Høies svar til Stortinget før jul viser at helseministeren heller ikke synes dette er et problem.

Sykepleierforbundets leder i Oslo sier: Hvordan skal våre medlemmer kunne varsle om avvik når vi ikke vet hva kommunen forventer.

Så mye er den offensivt markedsførte valgfriheten altså verdt når det kommer til stykket.