Eldreomsorg

Sykehjemsbemanning: Hva er det byrådet trenger å skjule?

Sykehjemsbemanning: Hva er det byrådet vil skjule?

Hvorfor er det borgerlige bystyreflertallet livredd åpenhet om sykehjemsbemanning?

En av de aller viktigste kvalitetsfaktorer ved sykehjem er de ansatte, både kvantitet og kvalitet. Jeg foreslo for bystyret at det skal være full åpenhet og innsyn om Oslo-sykehjemmenes bemanning, uavhengig av sykehjemmenes eierskap eller driftsform. Åpenheten skal være total: fra sykehjemmets totalbemanning og ned på bemanning pr yrkesgruppe for hver avdeling og hver vakttype. Det borgerlige bystyreflertallet (H,V,KrF og FrP) avviste forslaget. De mener dette er forretningshemmeligheter. Jeg utfordret byrådet i en artikkel i Dagbladet 14. januar på hvorfor de vil ha slikt hemmelighold.

Byråd Aud Kvalbein svarte i Dagbladet 23. januar at hun kunne gi en bitteliten flik av åpenhet: Totalbemanningen på hvert sykehjem. Alt annet vil hun fortsatt hemmeligholde. Men det hjelper lite å få vite den totale pleiefaktor på sykehjemmet, dersom den eldre f.eks. skal bo på en spesialavdeling for demens eller rehabilitering. Eller: Kanskje har sykehjemmet en god bemanning på dagen, men hva dersom det om natta bare er en sykepleier på 80 beboere?

Og jeg avsluttet min svarkommentar i Dagbladet 30. januar med dette: "For de eldre og deres pårørende er det viktig å kunne bedømme om sykehjemmet, og den sykehjemsavdeling den eldre kanskje skal på, planlegger for en forsvarlig totalbemanning og rår over nødvendig fagkompetanse. I forbrukerpolitikken vektlegges det at forutsetningen for at vi som forbrukere skal handle klokt er produktkunnskap. Slik er det selvsagt også når byens eldre skal velge sykehjem. Byråden derimot mener dette er forretningshemmeligheter.

Byråd Kvalbein, og bystyrets borgerlige flertall, vil nekte de eldre denne kunnskap. Og: hun vil nekte folkevalgte og offentligheten tilgang til grunnleggende faktainformasjon om Oslos eldreomsorg. Er det noe som ikke tåler offentlighetens kritiske søkelys?"

 

Kommentarer   

#1 Observatør 03-02-2015 18:24
Dette er både skammelig og uanstendig. Byråd Aud Kvalbein vil antakelig i ettertiden bli husket som den byråden som "ikke behersket statistikkens kunst" og den som benektet den dokumentert elendighet i omsorgen for våre eldre og pleietrengende i Oslo.
#2 Else Thøgersen Martinsen 04-02-2015 09:18
Her trenger vi full åpenhet! Er det ikke viktig for "kundene" å vite hva de "betaler" for. Her mener jeg selvfølgelig sykehjemspasien tene som er mottagerne av tjenesten og det enorme trekk det foretas av deres pensjon når de er på sykehjem. Da er det viktig å få innsikt i bemanningsplane n og ikke minst andelen av fagpersoner som er planlagt i denne! På min arbeidsplass (sykehjem i Oslo) er vi dårligst bemannet på natt; 5 stk.på 96 beboere. Og ingen er "friskere" på nettene som er døgnets lengste vakt..... Lav bemanning på den tiden av døgnet hvor pårørende ikke er på besøk; derfor vet de ikke om viktigheten på sykehjem på nattetid!! Og antallet fagpersoner er kritikkverdig spes.på nattevakter.... . Håper byrådets medlemmer sover godt på nettene; hvis de viste om tilstandene på sykehjemmene på nattevaktene hadde de kanskje hatt dårlig nattesøvn....
#3 Randi Frafjord 17-03-2015 22:10
Har fulgt et av Oslos sykehjem i mange år som pårørende 12 år. Nå igjen 6 år etter, som pårørende igjen. Privatisert!! Noen av de gode gamle ansatte var der fortsatt bekymret for sin pensjon og
arbeidsforhold. MEN hvorfor skal et privat sykehjem ikke ha et bruker styre? Det kjempet jeg for og fikk i kommunale sykehjem . Så opplever jeg da at dette ikke gjelder for de private! Det er enda viktigere enn før. Takk for at jeg har deg enda en gang. Hilsen Randi Frafjord.
PS Enda har ikke trygghets alarmen melde plikt til hjemmesykepleie n. Det koster penger for bydelen. Gamle kan bli hentet opp fra gulvet flere ganger i uken. Hjemme tjenesten får kun beskjed når det er sykehus innleggelse eller andre alvorlige skader som må behandles av sykepleier.
Dette var et dokumentasjons problem da det skulle søkes om sykehjemsplass.
Takk for at du fortsatt er der. Hilsen Randi Frajord

You have no rights to post comments