Eldreomsorg

Sykehjemmene: Byrådet vil skrote Kvalitetslosen

Sykehjemmene: Byrådet skroter Kvalitetslosen

Å bytte datastøttesystem løser naturligvis intet.

En revisjonsrapport som kom før jul påviste alvorlig svikt ved Oslo kommunes avvikshåndtering på sykehjemmene. Sykehjemsetaten og sykehjemmenes svar på tiltale er økt opplæring, sikre tilgjengelighet til systemet for alle ansatte og det noe ulne begrepet «større fokus». Siden avtalen om bruk av Kvalitetslosen går ut i 2015, vil Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester nå se seg om etter et nytt felles elektronisk dokumentstyrings- og avvikssystem.

Til tidsskriftet Sykepleien sier jeg: "– Om eldrebyråden nå skroter Kvalitetslosen, har hun ikke forstått hva som er kjernen i problemene. Selve programmet er jo utmerket. Det er implementering, oppfølging og bruk i organisasjonen som svikter. Ansatte gidder ikke legge inn avvik når ikke leddene over følger opp, og setter inn tiltak for å kvittere ut avvikene. Uten vilje og evne til å rydde i dette er all datastøtte bortkastet."


Kommentarer   

0 #1 Florence 18-03-2015 12:30
Det er ikke rart at byråden vil skrote Kvalitetslosen, for hun har ikke peiling på hvor godt den kunne fungert hvis det hadde vært ressurser i organisasjonene til å jobbe med den.
Ansatte er opptatt av avvik, men gir selvsagt opp hvis ikke lederne følger dem opp. Og tro meg, lederne ville ha gjort det hvis de ikke hadde hatt hundrevis av andre oppgaver som pålegges dem hele tiden.

Legg til kommentar