Eldreomsorg

Eldreomsorg: Bedre boliger gir bedre tjenester

Eldreomsorg: Bedre boliger gir bedre tjenester

Det er gap mellom bevissthet og praksis i eldre- og boligpolitikken i Oslo, skriver forskere.

"Kommunene vet at boligpolitikk og eldreomsorg henger sammen, men planene deres mangler kraftfulle virkemidler som tar denne innsikten på alvor. Fortsatt går tre av fire kroner i eldreomsorgen til institusjoner. Oslo kommunes ferske seniormelding har på mange referanser til velferdsteknologi, boligtilpasning og samarbeid med private aktører om leiligheter tilpasset eldre.

På tross av bevisstheten om boligpolitikkens betydning for eldreomsorgen, er kommunenes planer generelt fattige på kraftfulle virkemidler som tar denne innsikten på alvor. Dette er vår konklusjon basert på analyser av planer fra de ti største kommunene i Norge.

I Oslo, Bergen og Bærum ønsker for eksempel kommunen å samarbeide med private aktører om å framskaffe seniortilpassede boliger. Kommunenes planer er imidlertid sparsomme hva gjelder dette offentlig-private samarbeidets konkrete utforming. Alt i alt er de store kommunenes satsing på boligplanlegging i lys av den forventede økningen i antallet eldre på skissestadiet eller i startgropa.

Med andre ord finnes det et gap mellom bevissthet og praksis i eldre- og boligpolitikken," skriver forskerne Jardar Sørvoll og Christine Thokle Martens ved Senter for velferds- og aldersforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en kronikk i tidsskriftet Fontene.

Legg til kommentar