Eldreomsorg

Byrådet vrir seg om sykehjemsbemanning: Ingen juridisk utredning som underbygger hemmelighold

Byrådet vrir seg om sykehjemsbemanning: Ingen juridisk utredning som underbygger hemmelighold

Eldrebyråden slakter Høyres hemmeligholdsbegrunnelse.

For en stund siden hadde NRK Østlandssendingen et oppslag om det horrible hemmeligholdet av bemanningen på hver avdeling og post på byens sykehjem. NRK skrev:

"Det borgerlige flertallet på sin side, sier de er for at pårørende kan få vite hvor mange som jobber ved et sykehjem, men ikke ved hver avdeling eller post. De mener det er meningsløst og påpeker også at informasjonen er av konkurransemessig betydning. – Det er gjort en juridisk vurdering at dette som viser at det er brudd på lov om offentlige anskaffelser. Da vil vi bli stevnet inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser og kan både få erstatningsansvar og straffansvar. Det ønsker vi selvfølgelig ikke, sier Høyres fraksjonsleder, Ola Kvisgaard, i helse- og sosialkomiteen."

Jeg stilte da følgende spørsmål til byrådet: "Mitt spm gjelder kommunale, ikke-konkurranseutsatte, sykehjem. Foreligger det noen juridisk uttalelse som underbygger at kommunen ikke står helt fritt til - om ønskelig - å ha åpenhet om vedtatt/avtalt bemanningsplan ned på avdelingsnivå/post, skilt mellom dag/natt?»

Byråden pakker svaret litt inn, men er allikevel krystallklar: Det foreligger ingen slik juridisk vurdering som krever dette for de 25 sykehjem kommunen selv drifter: "Den juridiske uttalelsen er oversendt komiteen sammen med notat 227/2014. Uttalelsen er knyttet til de konkurranseutsatte sykehjem.  Som det fremkommer av notatet vil Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og Sykehjemsetaten sammen utarbeide et forslag til hvordan Sykehjemsetaten best mulig kan imøtekomme ønsket om åpenhet om sykehjemsbemanning."

Byrådet vrir seg, og presses, i forhold til hemmelighold av bemanning på byens sykehjem. De innser nok til slutt at forutsetning for valg, og den høyt markedsførte valgfrihet, er kunnskap. Og til de konkurranseutsatte sykehjem: Det finnes en veiledende bemanningsnorm som skal følges, både for kommunale og private sykehjem. Det vil være meningsløst om det er hemmelig, og en forretningshemmelighet,  hvordan kommunale eller private sykehjem følger denne normen.

Kommentarer   

0 #1 Gro Balas 02-05-2015 13:47
En ganske utrolig sak. Vi bør vite hva slags eldreomsorg byrådet går for med borgernes skattepenger. Snart valg,- åpenhet og demokrati vil stå høyt på dagsorden for nytt byråd!
0 #2 Christine Rosenqvist 02-05-2015 16:28
Hva kan du vente av en byråd som setter sin ære i å bryte Grunnloven, og et Bystyre som støtter henne? Kongeriket Norges Grunnlov § 112: "Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger. " Stikk i strid med dette har Aud Kvalbein fra Krf bestemt at 1/3 av Ellingsrudåsen skal raseres, trær skal meies ned, og grunnfjellet sprenges. Vi som bor her får et helseødleggende miljø, vår natur fratas oss, Etterslekten får et usunnere miljø å leve opp i. Vi har blitt fratatt vår rett til å bevare vår natur.
0 #3 Astrid Steenbuch 03-05-2015 12:16
Det finnes en bemanningsnorm på sykehjem. men pga sykdom, ferie, permisjoner og annet, kan det bli forandringer i turnusen. Ja, det er snart valg, og jeg kan ikke akkurat rope hurra for regjeringen når det gjelder eldreomsorg.
0 #4 Kai Bjøklid 04-05-2015 08:12
Av egenerfaring: Normen på skjermet er at etter kl 15/16 er det stort sett 2 på vakt, på 8 beboere. Det skjer at disse ambulerer mellom 2 skjermede avdelinger. Skiftet avslutter kl 22, og i perioden 21.30 - 22 er ofte avdelinger helt tomme fordi da skjer informasjonsove rføring mellom skiftene. Opplever stadig at min demente og "vandrende" mor i denne perioden blir engstelig og spesielt urolig, banker på hos andre beboere mm. Fra 22 er det to på vakt, med ansvar for minst 16 personer på skjermet.
Jeg savner at man gir mer og klare beskjeder til beboerne. De er demente, men kan også forstå en god del!

Legg til kommentar