Eldreomsorg

Bemanningsnorm ved Oslos sykehjem

Bemanningsnorm ved Oslos sykehjem

Dette er Sykehjemsetatens normer for pleiedekning, legedekning og fysioterapidekning:

- Veiledende pleiefaktor for ordinære sykehjemsplasser i Sykehjemsetaten er 0,71

- Veiledende pleiefaktor for skjermede plasser i Sykehjemsetaten er 0,81

- Veiledende pleiefaktor for korttid i Sykehjemsetaten er 0,78

- Veiledende pleiefaktor for rehabiliteringsplasser i Sykehjemsetaten er 0,88

- Veiledende pleiefaktor for ordinært dagsenter i Sykehjemsetaten er 0,17

Legedekning er i gjennomsnitt 0,51 timer per. uke per beboer.

Fysioterapidekning er i gjennomsnitt 0,55 timer pr. uke per bebeoer.

(oppgitt i mail fra kommunikasjonssjef i Sykehjemsetaten, Sofus Urke, 30. oktober 2014)


Kommentarer   

0 #1 Harald Fagerhus 02-05-2015 09:06
- Veiledende pleiefaktor for ordinære sykehjemsplasse r i Sykehjemsetaten er 0,71. Hva betyr dette? Hva er en pleiefaktor? Hvordan regner man dette om i antall stillinger pr. Avdeling? Hvor mange ansatte på heltid til enhver tid blir dette på en avdeling med 17 beboere? Jeg går ut fra at man ikke kan regne slik: 17*0,71=12,07. Har man 12 ansatte på heltid tilsammen sett over et helt døgn? Det er 1 person som nattevakt. Hvis det er 4 personer på morgen/dagtid og 3 personer på ettermiddag/kve ld + 1 sykepleier på hver vakt, da er vi oppe 10 personer. Da mangler det 2 heltidsstilling er, eller? Eller har det noe med tidsbruken pr. Beboer pr. Time/døgn/dagti d å gjøre?
+1 #2 Leif Egil Andreassen 04-05-2015 17:59
Til Harald Fagerhus. Man regner bemanningsfakto r ved å dele antall ansatte (årsverk) på antall beboere. Avdelingsleder er normalt ikke med i beregningen. På en avdeling på 17 beboere må det være 12,1 årsverk for å oppnå en bemanningsfakto r på 0,71. Fordeling av turnus har normalt ikke noe med bemanningsfakto r å gjøre.Man løser dette ved å operere med forskjellige vaktlengder, kortvakter og langvakter. Fordi man jobber 3. hver helg så kan man ikke dekke helgevakter innenfor rammen av hele årsverk. Derfor opererer man med bitte små stillinger for å dekke helger. Disse småstillingene går inn i rammen på 12,1 stilling. Selv om det er 4 på dagtid så har disse 4 forskjellig arbeidstid. Samme på kveld. Mange eldre legger seg tidlig så det er normalt at det er 2 av 3 igjen på slutten av vakta.Se for øvrig kronikken jeg har linket nedenfor

www.f-b.no/.../

Legg til kommentar