Eldreomsorg

Økernhjemmet heier jeg på

Økernhjemmet heier jeg på

På tross av budsjettkutt og utilstrekkelige stillingsressurser: Det skjer spennende ting ved Oslo-sykehjemmene.

Økernhjemmet er et eksempel på det. Inspirert av demenslandsbyen i Nederland skaper de nå et botilbud ut fra målsettingen:

• Skape et godt hjem hvor vi selv kan tenke oss å bo

• Ta hverdagen tilbake – gjenkjennelig hverdagsliv

• Livet forsetter mest mulig likt det livet som de levde før

• Innrette hverdagen på beboernes premisser

• Realisere «Livsutfoldelse i trygge omgivelser» i praksis

• Redusere legemiddelbruken ytterligere

• Bidra til å profilere eldreomsorgen i Oslo kommune

Sånt heier jeg på. Se presentasjonen nedenfor, som gir et godt innblikk i hvordan de jobber for å realisere de gode målformuleringer.

Kommentarer   

0 #1 Astrid Rohde 13-05-2015 07:29
Så kjekt, ønsker Økernhjemmet lykke til. Håper slike spennende ting vil prøves her vest og.
+1 #2 Tore G. Bareksten 13-05-2015 07:51
Som student tok jeg ofte ekstravakter på Ullevål Sykehus for å spe på lønna. Blant annet var jeg innom en geriatrisk avdeling som forsøkte å gjøre pasientene med ekstra bemanning, blant annet ergoterapeut.

I stedet for å la de gamle på tradisjonelt vis sitte i en stol mens overarbeide ansatte fløy rundt for å rekke å kle på og vaske alle før frokost, fikk man overskudd og tid til å snakke med pasientene og ergoterapeutene sysselsatte dem fysisk. De fikk til og med være med på tur, hjelpe til med ulike oppgaver etc. Mange pårørende ble overrasket over hvor mye bedre de eldre ble.

Mange eldre som har klart seg hjemme ved å følge gamle rutiner, blir jo ofte satt tilbake når de havner på sykehus/sykehje m og passiviseres pga underbemanning. Det var utrolig å se hvor mye god bemanning betød for de eldres trivsel. Noen ble faktisk bra nok til å skrives ut.

Men Ullevål fikk som vanlig vansker med årets budsjett. Og man kunne ikke ha så mange ansatte pr pasient. Så bemanningen sank. Ergotereapeuten e forsvant. De eldre ble plassert i en stol og satt der resten av dagen og hverken lo eller pratet som før mens sykepleiere og hjelpepleiere stresset raskere gjennom korridorene fra oppgave til oppgave.

Alle vet at bemanning er viktig for å gi de eldre den gode hverdagen de fortjener. Men god bemanning skaper verken overskudd på offentlige budsjetter eller profitt i private sykehjem drevet av multinasjonale selskaper med base i skatteparadis

Ideelt sett burde alle sykehjem og aldershjem ha nok ergoterapeuter, fysioterapeuter og tur/aktivitetsl edere. Slik er det ikke.

Nå går vi inn i en ny valgkamp hvor politikere selvsagt vil besøke sykehus, sykehjem og aldershjem. Alle politikere vil de gamle vel. Men penger til skikkelig bemanning for å gi de eldre et verdig liv vil nok fremdeles være elefanten i rommet som ingen vil prate om.
+1 #3 Observatør 13-05-2015 08:22
Flott, - man må også være positiv. Men jeg undres på hvorfor man drar til Nederland? Når man har hatt flere slike bo tilbud for eldre i Norge i en årrekke? Det nærmeste tilbudet ligger i Buskerud. Dersom man var kostnadsbevisst e hadde man reist hit i stedet for til Nederland (antakelig med en stor fag - og politiker delegasjon ++). Bevist unnlater jeg her å kommentere hva jeg tenker om denne betalte "ferieturen" til Nederland.

I Mjøndalen er man ikke bare god på fotball, men også på omsorg for de syke og eldre! Se til BRÅTA Bo og Aktivitetssente r. Et eksempel på hva som er mulig å få til uten kostnader; Hagelaget har påtatt seg ansvaret for drift og stell av Sansehagen på BRÅTA B&A, - gratis!!
Eksemplene er mange fra dette stedet, men kommunen må legge forholdene til rette ifm plassering og bygging. Det synes som om både politikerne, PBE og Sykehjemsetaten (med hele 51 ansatte) i Oslo har ”sovet i timen”. De må snarest oppdateres og ”omskoleres” for å komme i gang med disse nødvendige og viktige tiltak.

I løpet av kun en dag og betydelig billigere kunne de ansvarlige for eldreomsorgen i Oslo ha skaffet seg nødvendig innsikt og lærdom, i et veldrevet og norsktilpasset miljø for våre syke og eldre. Lykke til videre!
-1 #4 Tore Berntsen 13-05-2015 08:23
Dette var kjekt å høre. Det er sjelden kost at Ivar Johansen roser det borgerlige byrådet og spesielt eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF)! Tusen takk, det lover godt for valgkampen! :)

Pilotprosjektet «Bedre hverdagsliv» ble initiert av eldrebyråd Aud Kvalbein ved årsskiftet 2013/2014 hvor hun utlyste en konkurranse blant alle byens sykehjem om å implementere driftsideene til demenslandsbyen de Hogeweyk i Nederland.

I de Hogeweyk arbeidet man i mange år i de gamle eksisterende bygningene, hele 15 år fra driftsideene kom, til bygningene som nå er demenslandsbyen kom på plass i 2007. Eldrebyråden tenkte derfor at vi i Oslo også kan gjøre det det samme og tok initiativ til et pilotprosjekt der fire sykehjem tester ut driftsprinsippe ne fra Nederland i eksisterende sykehjemsbygg. Resultatet ble pilotprosjektet «Bedre hverdagsliv» hvor Manglerudhjemme t, Økernhjemmet, Fagerborghjemme t og Sofienberghjemm et er med.

For dem som vil vite mye, mye mer om prosjektet kan sjekke ut Facebook-siden til prosjektet. Her kan man kronologisk følge utviklingen av prosjektet, fra første ide kom til Aud Kvalbein og til i dag. Du finner den her: www.facebook.com/demenslandsby
0 #5 Bodil Bjørberg 13-05-2015 15:43
Så fantastisk! Dette er et verdig botilbud, og det er da en kjent sak at demente har det bedre når de får være i kjente omgivelser. Noen sykehjemhart en stue med møbler og ting, men dette er jo mye bedre! Og jeg er sikker på at alle involverte i driften vil få et mye hyggeligere og interessant arbeidsmiljø.

Legg til kommentar