Eldreomsorg

Omsorg mot klokka

Omsorg mot klokka

Det tar tid å bli gammel. I senere år har eldreomsorgen likevel blitt pålagt hastverk og stramme tidsrammer.

«Stoppeklokkeomsorg» kaller de det. Hvor mye tid pleierne skal bruke på hvert oppdrag er angitt nøyaktig – fem minutter til å sette på støttestrømpe, ti minutter til toalettbesøk. Disse faste tidene er ofte for korte, og strekker ikke til. Det går ut over de neste brukerne på lista. Pleierne må ofte stjele tid fra pausene sine for å få dagen til å gå opp. Hvor holdbart er dette tidspuslespillet egentlig?

– «Ja, dere har så dårlig tid, dere», sier pasientene. Vi som jobber prøver å vise at vi ikke har dårlig tid, men de ser det jo likevel, sier Britt Holand.

Hun er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Pleie og omsorg i Bydel Østensjø. Hun har hatt hjemmetjenesten som arbeidsplass de siste 17 årene. Hun husker da de stramme tidsrammene kom inn i hjemmetjenesten, rundt 2002. – Vi merker at det har blitt mer sånn at man løper fra sted til sted. Du har en forhåndsbestemt tid til et oppdrag, og innenfor den tiden skal du holde deg. Og ryker det, så går det utover andre pasienter du har på lista, forklarer Holand.

Etter forslag Marianne Borgen og jeg fremmet på vegne av SV har et enstemmig bystyre vedtatt et prøveprosjekt med en tillitsreform i hjemmetjenesten. Fire bydeler skal i gang med en prøveordning: Grorud, Gamle Oslo, Ullern og Østensjø, hvorav sistnevnte er bydelen Holand jobber i. Det er fortsatt ganske nytt, og alt er ikke klart. Men reformen er ønsket, sier hun.

– Vi er veldig glade hvis vi får gjennom tillitsreformen. Det er en av de reformene som er for de ansatte. Det blir jo veldig mye uro på grunn av at man føler stresset det er å rekke gjennom tidsskjemaet, sier Holand.


Kommentarer   

0 #1 Bernt Halvard Sleire 04-06-2015 09:04
Tillitsreformen ivaretar faglighet innen eldreomsorgen og beskytter de eldres behov for omsorg og pleie
0 #2 Laila S. Johansen 04-06-2015 09:06
Legge opp til for at seriøse privatbedrifter får komme under fritt brukervalg, samt gjøre spl. utdanningen tilgjengelig for alle som ønsker å utdanne seg. I dag har man sinnsykt mange som ønsker det, men det er altfor få plasser.
0 #3 Tone Bergli Joner 04-06-2015 10:29
Omsorgen for eldre er uholdbar. Både i sykehjem og sykepleietjenes tene i hjemmet. Ap ville bygge flere sykehjem i Oslo. Høyre sa nei. Politikerne nå vil ha mer av de hjemmebaserte sykepleietjenes tene. Hovedutfordring en her er for dårlig bemanning om nettene til de gamle som er meget syke og urolig om nettene. Her strekker ikke kommunale sykepleietjenes ter til i det hele tatt. Fransiskushjelp en er det eneste alternativet til sykehjem.
+2 #4 Åse Karin Karlsen 04-06-2015 11:02
Har selv jobbet i hjemmetjenesten i en større by her i landet, og veit at det handler om tid.. Sprang som en "gal" og gikk hjem hvert dag med dårlig samvittighet..h elg og kveld " pausen" handlet om å ringe over 20 stykke for tilsyn pr telefon, mans man trykket i seg noe mat samtidig..hadde ikke tid til å høre om kort , eller besøk fra barn, barnebarn..osv, bare konstatere at de levde.. Morgenstell , medisiner og mat ..langt ut på dagen.. JA jeg er for at mennesker skal få velge å bo hjemme med ett humant tilbud, men sannheten var at det finnes 24 timer i ett døgn, der mange ikke klarte å gå på do selv, snu seg eller få mat , uten oss til stede..mange ønsket sykehjem, men plasser hadde vi ikke før noen døde..når reformen kom ang hjemmetjenesten ble sykehjemmene nedbygget..beho vene tilsier...begge deler.når politikere viser seg frem i en eller annen institusjon, gjerne før valgene, er bordene dekket fint opp som ett dukkehjem..poli tikerene sitte på pengesekken , ansatte og brukere i systemene sitter på erfaringene.. Jeg mener seriøst at det MÅ bygges broer for å se fremtiden i øynene.. Politikere bør være med ut i feltet, å se sine vedtak i praksis. Se mennesker i øynene der nøden er stor..se konsekvensene av nedprioritering ene risset inn i gamle ansikter..uverd ighet må byttes med verdighet..jeg " hører" enda ensomhets hulkene i det jeg gikk ut døren..trygling ene om en sykehjemsplass. .og kloen i magen min..da jeg sprang videre..for fremtiden må kartet tilpasses terrenget..
0 #5 Anders Rosness 04-06-2015 11:03
Uverdig. Blir en tøff jobb å endre denne praksisen og disse holdningene - krever en folkeaksjon mot NPM.
0 #6 Ouarda El H 04-06-2015 12:12
Husker da jeg hadde praksis i hjemmesykepleie n at det kunne bli veldig hektisk, det verste er ikke at det går utover matpausen, men at det går utover pasientene. Det er det samme på sykehuset, det er helt vanlig å ikke ha matpause. Heldigvis er vi mange på jobb,det går det ikke utover pasientene der. Jeg hadde aldri orket å jobbe som "stoppeklokke" sykepleier. Det tar ikke 10 min å gå til toalettet eller sette en injeksjon,det tar den tiden det tar.
+1 #7 Slkvi Margrethe Haraldsdatter 04-06-2015 20:05
jeg har jobbet I Oslo kommune, og vet det er et pes, og et stress, for de ansatte. Som igjen går ut over Brukerne. Nå er jeg så heldig å jobbe i hjemmetjenesten på et alldeles splitter nytt Bo og Servicesenter, faktisk bare noe få mnd gammelt. Og etter det jeg kan lese, så jobber vi etter tillitsreformen . Vi kan planlegge og bruke den tiden vi trenger. Det er gode dager det, både for oss og for Brukerne.
0 #8 Liv Beathe Rodal 04-06-2015 22:50
Dette er så skammelig, at jeg vil gråte. Selv om man blir eldre,har man selvfølgelig ønsker om å se bra ut. Og når man må ha hjelp til dette, bør betjeningen få tid nok, til å hjelpe dem.

Legg til kommentar