Eldreomsorg

Sykehjemmene bør få kulturarbeidere

Sykehjemmene bør få kulturarbeidere

Bystyret skal i morgen stemme over om sykehjemmene bør få kulturarbeidere, men forslaget kan bli nedstemt.

Ingeborg Selnes (30) har skapt yrende kulturliv på Paulus sykehjem.

- Vi har fått mye oppmerksomhet for at vi blant annet har biergarten med ølservering og en kafé inne på sykehjemmet, noe som strengt tatt ikke burde være uvanlige tilbud for eldre. Vi arrangerer jevnlig konserter og turer til kunstutstilling, men å sette i stand til et hyggelig, sosialt måltid er også en del av et godt kulturtilbud. Det vi har vært opptatt av, og som jeg er stolt over at vi har fått til, er å skape naturlige møteplasser som er åpne for alle, både beboere, pårørende og folk utenfra.

Jeg heier veldig på det Ingeborg Selnes får til som kulturleder på sitt sykehjem.

Jeg ønsker desidert at dette skal få høyere prioritet. I bystyret i morgen vil det ble stemt over et forslag jeg på vegne av SV fremmet i bystyrets finanskomite: «Bystyret ber byrådet legge fram en plan for å innføre kulturarbeidere på alle sykehjem i Oslo.»

Det overrasker meg at ikke et eneste parti støttet dette i finanskomiteen. Men det er fortsatt mulig å snu. Men: det gjorde bystyret ikke. Forslaget ble nedstemt i bystyret.

Kommentarer   

0 #11 Wenche Svoor 17-06-2015 07:06
Dette er det vi aktivitører er utdannet til,
- å gi personer som ikke kan oppsøke kulturopplevels er eller aktiviteter der de er, - uten hjelp!!! Dette er viktig, uansett alder!
+1 #12 Tone Wiik 17-06-2015 12:53
Aktivitørene gjør en flott jobb i forhold til kulturunderhold ning. Ikke bare søker vi om økonomisk støtte til underholdning ( legater, fond). Vi arr. f.eks. loddsalg, kjøper gevinster og overskudd går til underholdning. Vi inviterer sangkor, barnehage, etc. som ikke koster noe. Vi arr. turer. Vi har ellers høytlesing,trim . Viktig å ansette noen som "samler" disse aktivitetene som er det som brukerne savner og ønsker mere av. Kall det kulturarbeider eller aktivitør, men som Stig sier så er vi ikke en prioritert gruppe.
0 #13 Solfrid Madsen 24-06-2015 16:53
Ansett flere aktivitører,ell er kall det kulturarbeider, det er det en aktivitør er.Opplever at dette er en gruppe som har blitt nedprioritert.l a det blomstre og gro .Bruk aktivitører.
0 #14 Linda Birkenes 24-06-2015 20:23
Hvem er det som har samvittighet til å stemme MOT å ha kulturarbeidere på sykehjem når alle vet hvor presset alle pleiere er på tid til å utføre pleieoppgaver. VIKTIG at en ....(eller flere?) får ansvar for aktiviteter som fremmer livsglede og tilhørighet !!!

Legg til kommentar