Eldreomsorg

En tillitsreform i hjemmetjenestene

En tillitsreform i hjemmetjenestene

Jeg vil ha en tillitsreform i hjemmetjenestene, utfordrer Ingunn Gjerstad. Og jeg svarer.

Er det noe som i særlig grad gjelder for sykdom og hjelpetrengende er jo at hjelpebehovet varierer fra dag til dag, time for time.

Derfor er det som så megetsigende omtales som stoppeklokkeomsorg svært dårlig omsorg. Ved minutt-fokuset i hjemmetjenesten i Oslo har det nærmest blitt slik at helhetlig omsorg blir et avvik. Hvis man gjør noe utenfor det planlagte så er det feil. Dagene er forskjellige. Formen til dem som trenger tjenestene varierer. Fordi mennesker er forskjellige må tjenestene også være det.

Marianne Borgen og jeg fremmet derfor på vegne av SV forslag i bystyret om å innføre et forsøksprosjekt med tillitsreform i hjemmetjenesten. Et enstemmig bystyre støttet vårt initiativ.

En tillitsreform skal gi økt frihet for ansatte i hjemmetjenesten til å disponere arbeidstiden sin til det beste for hjelpetrengende, og mer tid som personer med store hjelpebehov kan bestemme over selv.  Et stikkord er: mer fleksibilitet. Vi må avskaffe unødvendig markeds- og målstyring og overdreven kontroll og rapportering. Slik kan vi redusere byråkratiet. Vi må i større grad vektlegge de ansattes faglighet og gi dem ansvar og medbestemmelse. Slik skapes det bedre tjenester for brukerne av hjemmetjenestene.

Kommentarer   

0 #1 Turid Holt 22-08-2015 08:03
Jeg vil få nevne filmen "Modern Time". Føler det er slik for hjemmehjelpen i dag. Fort inn i stua og kunne de så hadde de snudd i døra! Ikke mye menneskelighet/ empati i dagens system. En hånd å holde i og et stryk over kinnet. Når blir det klokket inn i timen?
Håper jeg går ut av tiden med skoene på!

Legg til kommentar