Eldreomsorg

Sykepleierforbundet: Samhandlingsreformen krever økt kompetanse og ressurser i Oslos eldreomsorg

Sykepleierforbundet: Samhandlingsreformen krever økt kompetanse og ressurser i Oslos eldreomsorg

Lederen av Sykepleierforbundet i Oslo, Line Orlund, utfordrer meg og jeg svarer.

Samhandlingsreformen er bra. Det er riktig at kommunene snarest mulig tar i mot såkalte ferdigbehandlede pasienter. Ellers vil dette blokkere for at syke pasienter venter unødvendig lenge på å komme inn på sykehusene. Men når det er sagt: jeg tror Oslos-sykehusene har en uforsvarlig utskrivningspraksis, og at pasientene utskrives for raskt. Re-innleggelsestallene underbygger dette.

Samhandlingsreformen har som resultat at sykehjem og hjemmetjenester tar i mot betydelig mer hjelpetrengende enn før. Sykehjemmene er på mange måter blitt mini-sykehus. Sykehjem og hjemmetjenester har verken tilstrekkelige ressurser eller kompetanse til å gi god nok hjelp. Legeforeningen advarer når det gjelder underdekning på sykehjemsleger, og Sykepleierforbundet varsler at det er for knappe ressurser av sykepleiere, og ikke minst: de mangler nødvendig spesialkompetanse. Bystyret må selvsagt styrke både bemanningen og kompetansen.

Dette er et, av flere, temaer Sykepleierforbundet utfordrer meg på. Hør mine svar på video-en.

Kommentarer   

-1 #1 Elisabeth Holmestrand Guindani 26-08-2015 13:06
Selv om jeg ikke deler politisk ståsted som deg, så er det mye her jeg er enig i. Jeg tror ikke h\dette blir skjult med vilje av alle, men selvsagt vil de ikke innrømme dette åpent og ærlig. Akkurat so alle andre partier som sitter i regjering ville ha gjort.
Denne situasjonen er langt fra ny, og jeg har opplevd selv å bli skrevet ut samme dag som jeg hadde en såkalt mindre operasjon, og det førte til at jeg i flere år har måttet vente på en reoperasjon, fordi den legen som gjorde jobben ikke innrømte det. Hun har forandret den foreløpige epikrisen jeg fikk før jeg reiste hjem, til noe helt annet i sin epikrise skrevet på hennes pc. Jeg fikk nesten sjokk da jeg satt med papiret fra den første epikrisen til å lese det hun viste meg på skjermen. Men, hun blunket ikke engang da jeg konfronterte meg med dette.

Legg til kommentar