Eldreomsorg

Stortingets behandling av regjeringens omsorgsmelding

Stortingets helse- og omsorgskomite har ferdigbehandlet regjeringens omsorgsmelding. Og det er hyggelig når en enstemmig komite ordrett støtter Ivar Johansens forslag til hva som skal være hovedfokuset ved utforming av tjenestetilbudet: Det skal

- ivareta fleksibilitet og raskt imøtekomme brukernes endrede hjelpebehov
- sikre færrest mulig hjelpere til den enkelte bruker og hjelpere som kjenner brukeren og dens behov
- gi brukeren mer innflytelse over når hjelperen skal komme
- gi brukeren mulighet til å påvirke både hva som skal gjøres, og hvordan. Formuleringen er - på linje med en del annet i stortingskomiteens innstilling, særlig fra regjeringspartiene - hentet direkte fra Ivar Johansens artikkel "Når hjemmehjelpsbrukerne sendes ut for å shoppe tjenester"

Les mer
Les artikkelen "Når hjemmehjelpsbrukerne sendes ut for å shoppe tjenester"

Legg til kommentar