Eldreomsorg

Sykehjemskvalitet: Byrådet har noe de vil skjule

Sykehjemskvalitet: Byrådet har noe de vil skjule

Full åpenhet om kvalitetsbrudd ved sykehjem i Trondheim, men høyrestyrte Oslo tør ikke å gi offentligheten innsyn i fakta.

I Kvalitetslosen skal ansatte varsle om avvik i kvalitet eller rutiner, og antallet avvik er betydelig: i fjor ble det f.eks. varslet om 3.097 "avvik med høy alvorlighetsgrad." Jeg spør meg da: Hvor mange førte til dødsfall eller dødstruende tilstand? Hvor mange var feilmedisinering? Hvor mange avvik var forårsaket av for liten bemanning? Eller at hjelpemidler ikke var tilstede? Eller at avtalte rutiner ikke ble fulgt?

Åpenhet om eldreomsorgen i Oslo er særs viktig fordi

- Kunnskap er forutsetning for at folkevalgte kan ta de nødvendige initiativ, og sette inn de riktige tiltak

- Informasjon om hvilke kvalitetskrav som foreligger til leverandørene er en forutsetning for at de ansatte skal kunne varsle om avvik

- Innbyggernes tillit til kommunen betinges av at de ikke føler at topp-politikerne og forvaltningen prøver å skjule noe

- I et system basert på valgfrihet, at innbyggerne kan velge hvilket sykehjem de vil på, er avhengig av at valgene kan gjøres på informasjon om kvalitet- og kvalitetsforskjeller.

Trondheim kommune har gitt Adresseavisa fullt innsyn i alle kvalitetsavvik ved Trondheims sykehjem, mens Oslo kommune har sagt blankt nei. Det er uakseptabelt at Oslos innbyggere og politiske ledelse skal ha mindre tilgang på faktainformasjon om situasjonen ved sykehjem og hjemmetjenester enn i Trondheim. Hva er det de har å skjule?

Og som avisa Klassekampen skrev i går: Jeg har tatt saken opp med byrådet og byråd Aud Kvalbein (bildet), som må begrunne hemmeligholdet overfor bystyret. Dersom byrådet ikke endrer standpunkt vil jeg måtte bringe saken fram til avstemming i bystyret.