Eldreomsorg

Sykehjemsetaten: Mindre behov for lindrende behandling?

Sykehjemsetaten: Mindre behov for lindrende behandling?

Sykehjemsetaten har besluttet å redusere antall plasser på Lindrende enhet med en tredjedel - fra 16 til 11, begrunnet i mangel på etterspørsel.

Det er hver enkelt bydel som søker plass for sine pasienter, til den lindrende enheten som ligger ved Akerselva sykehjem. Dette betyr at det kan være stor forskjell på terskelen på å få tildelt plass på lindrende enhet, ut i fra hvilken bydel man er bosatt i. Årsaken er i all hovedsak økonomi. Det er billigere for bydelene å tildele plasser på ordinære sykehjemsavdelinger, fremfor å tildele plass ved Lindrende enhet.

Hospiceforum skriver: «Hospice Lovisenberg kan tilby bare snaut halvparten av de som søker plass, - hvorfor blir det da ikke søkt plass på lindrende enhet i stedet for? Hvor blir søknadene av? Svaret ligger nok i at bydelene ikke påføres noen økonomiske utgifter ved tildeling av plass på Hospice Lovisenberg, da dette ligger under spesialisthelsetjenesten, og ikke under det kommunale, eller bydelenes, budsjett. De økonomiske utgiftene starter først å rulle ved tildeling av plass på lindrende enhet, og da stopper antallet søknader på plass helt opp. Dette er noe Sykehjemsetaten er meget klar over, men tydeligvis ikke ønsker å sette fokuset på.»

Handler dette om at tjenesteapparat og innbyggerne ikke kjenner til tilbudet, eller er det snakk om bydelsøkonomi? Kanskje bør vi igjen se på prisfastsetting for sykehjemsplasser. I dag er det en enhetspris på alle langtidsplasser, og kanskje er det riktig å ha dette også for korttidsplasser. Hva er andres erfaringer rundt Lindrende enhet og hva slags behov det er for dette?