Eldreomsorg

Lindrende enhet ved Akerselva sykehjem reddet

Lindrende enhet ved Akerselva sykehjem reddet

Sykehjemsetaten planla for at fem plasser ved lindrende enhet ved Akerselva sykehjem skulle omgjøres til ordinære sykehjemsplasser.  Begrunnelsen var at plasser har stått tomme.

Byråd Inga Marte Thorkildsen har nå instruert Sykehjemsetaten om å opprettholde enheten med nåværende dimensjonering. Dette er bra, for det er jo ikke slik at det ikke har vært behov for disse plassene. Dagbladet har skrevet om om Pia og Theas dødssyke mor (55) har ligget 8 uker på sykehjem, tross ledige plasser på lindrende enhet.

Utgangspunktet er alvorlig. Det har stått fem plasser tomme i gjennomsnitt de tre siste årene uten at det har blitt tatt grep, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

Nå forsøker byråden å finne ut hvorfor plassene ikke blir brukt.  – Vi har sendt brev til alle bydelene, vi har vært i dialog med Sykehjemsetaten og hatt Hospiceforum Norge her og boret i det. Vi har funnet ut at mye av grunnen kan skyldes en omorganisering som har vært, forteller Thorkildsen.

Selv om hun nå har bestemt seg for å overstyre Sykehjemsetaten, er hun klar på at dette ikke vil bli en vane.Jeg har likevel bestemt meg for å gjøre det. Vi har ikke et godt nok tilbud til alvorlig sjuke og døende, og jeg fryktet at vi kom til å komme opp i uverdige situasjoner, sier Thorkildsen. 

Da er den saken ryddet opp i.

Kommentarer   

+5 #1 Hanne Kjersti 04-12-2015 18:58
"Selv om hun nå har bestemt seg for å overstyre Sykehjemsetaten , er hun klar på at dette ikke vil bli en vane. – Jeg har likevel bestemt meg for å gjøre det. "
Hun går 4 kjipe år i møte om hun IKKE skal kunne overstyre etatsledelsen hyppig. Det er den eneste måten å kontrollere galskapen derfra på, siden de aldri har lytta til verken fagfolk eller ansatte. Heldigvis har Inga Marte Th. allerede utført ca like mye i løpet av sine uker ved roret som Aud Kvalbein gjorde i sin periode. Kjenner som ansatt i SYE at jeg er utrolig takknemlig for en slik byråd i akkurat denne tiden - og vet med sikkerhet at nedleggelsen av 5 plasser ville blitt foretatt som vedtatt og planlagt hvis dette hadde skjedd for et år siden.
0 #2 Lena Sand 04-12-2015 19:04
Jeg var ansvarlig for å opprette disse plassene på Akerselva, og har driftet plassene i flere år.
Det vi ofte opplevde, var at pasienter som burde vært på lindrende enhet ofte ble lagt inn på ordinære sykehjemsposter eller korttidsplasser.
Mange bydeler sa at dette handlet om økonomi.
+2 #3 Stig Berntsen 04-12-2015 21:37
Det er definitivt andre takter enn hennes forgjenger!
-1 #4 Torild Bjørlykke 04-12-2015 21:40
Hun kan nok "sine ting", Inga Marte Thorkildsen. All ros til henne for at hun undersøkte saken skikkelig og ikke fulgte sykehjemsetaten s anbefaling om å legge ned plassene.
+4 #5 Sissel Hansen 04-12-2015 23:23
Godt å høre at noen politikere tar grep. Har selv vært så heldig å få oppleve kompetansen på Lindrende enhet ved Akerselva sykehjem, de siste 3 ukene av min fars liv i 2013. Den lindrende behandlingen og ikke minst omsorgen både pappa og vi pårørende fikk den siste tiden var upåklagelig. Retter en stor takk til alle de fantastiske ansatte på enheten, dere er engler i hvitt
+1 #6 Lena Sand 05-12-2015 05:31
Da gjenstår det bare å se om byråden får bydelene til å kjøpe plassene.
0 #7 Bjørn Bjøro 05-12-2015 11:14
Det bør ikke bli vanskelig å få bydeler til å kjøpe disse plassene.

Hittil har plassene vært dyrere for bydelene, og noen bydeler har da - grunnet hensynet til egen økonomi - latt lidende pasienter dø på ordinære avdelinger i stedet. Det er pengene som rår i kjøp og salg.

Løsningen er å ta overordnet ansvar og subsidiere plassene på lindrende, slik at økonomiske grunner for lidelsespåførin g for bydeler fjernes.
+1 #8 Trine Elden 15-02-2016 21:15
Takk!
0 #9 Aud Marie Bjerk 01-07-2016 15:51
TUSEN TAKK FOR INNSATSEN !!
SJOKKERT HAR JEG NYLIG MATTET KONSTATERE AT PALLIATIV BEHANDLING TYDELIGVIS LIGGER VELDIG ETTER OG BLIR TYDELIGVIS STERKT NEDPRIORITERT I HELSENORGE. HELDIGVIS FINNES DET PLASSER SOM DETTE OG PERSONER SOM KJEMPER FOR MENNESKVERD I HELSEVESENET.

Legg til kommentar