Eldreomsorg

Lindrende enhet ved Akerselva sykehjem reddet

Lindrende enhet ved Akerselva sykehjem reddet

Sykehjemsetaten planla for at fem plasser ved lindrende enhet ved Akerselva sykehjem skulle omgjøres til ordinære sykehjemsplasser.  Begrunnelsen var at plasser har stått tomme.

Byråd Inga Marte Thorkildsen har nå instruert Sykehjemsetaten om å opprettholde enheten med nåværende dimensjonering. Dette er bra, for det er jo ikke slik at det ikke har vært behov for disse plassene. Dagbladet har skrevet om om Pia og Theas dødssyke mor (55) har ligget 8 uker på sykehjem, tross ledige plasser på lindrende enhet.

Utgangspunktet er alvorlig. Det har stått fem plasser tomme i gjennomsnitt de tre siste årene uten at det har blitt tatt grep, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

Nå forsøker byråden å finne ut hvorfor plassene ikke blir brukt.  – Vi har sendt brev til alle bydelene, vi har vært i dialog med Sykehjemsetaten og hatt Hospiceforum Norge her og boret i det. Vi har funnet ut at mye av grunnen kan skyldes en omorganisering som har vært, forteller Thorkildsen.

Selv om hun nå har bestemt seg for å overstyre Sykehjemsetaten, er hun klar på at dette ikke vil bli en vane.Jeg har likevel bestemt meg for å gjøre det. Vi har ikke et godt nok tilbud til alvorlig sjuke og døende, og jeg fryktet at vi kom til å komme opp i uverdige situasjoner, sier Thorkildsen. 

Da er den saken ryddet opp i.