Eldreomsorg

Offentlighet om sykehjemsavvik i Oslo

Offentlighet om sykiehjemsavvik i Oslo

Nå offentliggjøres informasjonen byråd Aud Kvalbein og hennes borgerlige byrådskolleger ville hemmeligholde.

I avviksmeldingssystemet Kvalitetslosen ble det i løpet av årets 8 første måneder meldt inn 4.500 avvik, hvorav nesten halvparten - 2.000 - ble kategorisert med høy alvorlighetsgrad. Tidspress, rot med medisiner og lav bemnning dominerer.

Bruker- og pasientombudet i Oslo sier hun kjenner godt igjen temaene fra avviksmeldingene. – Det er alt for mange eldre som går på for mange og feil medikamenter. Flere av dem kan redusere effekten av hverandre, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen.  – Konsekvensene kan være mange. Fra at den eldre blir sløv eller mister matlyst, til dødsfall, sier ombudet til Dagsavisen.

Flere av de ansatte som melder om avvik, setter manglende oppfølging av rutinene for medisinering i sammenheng med dårlig bemanning. Som en sykepleier skriver: «Var alene sykepleier på avdelingen. Altfor mange oppgaver å utføre. Dosetter er ikke kontrollert fra dag/natt, og pasienten manglet svært viktige medisiner som zyprexa mot schizofreni» En annen sykepleier skriver: «Det skal ikke være lov å ha aleneansvar for 32 pasienter som sykepleier (...)»

Dårlige balanse mellom oppgaver og bemmaning er også noe ombudet kjenner igjen.

– Det er mye samtidighetsproblematikk. At det ikke er tilstrekkelig med bemanning får fort flere følger. For eksempel i en matsituasjon der en beboer trenger å bli matet fordi vedkommende ikke klarer spise selv, mens en annen ikke klarer å spise når vedkommende sitter uten selskap. Da må du som ansatt velge, sier Kristiansen. Alt tatt i betraktning mener hun antall avvik opp mot antall døgn pasienter oppholder seg på sykehjem i Oslo, er lavt. – Det viktigste er at det er en god meldekultur, og ikke minst at det blir tatt grep for at lignende avvik ikke skal skje igjen, sier Kristiansen.

Hun viser til at Sykehjemsetaten selv skriver i sin årsmelding for 2014 at det er en utfordring å sørge for kvalitet i tjenesten, og at de ikke har sett en økning i antall ansatte etter samhandlingsreformen.

Les Sykehjemsetatens rapport på linken nedenfor.

Kommentarer   

0 #1 Martin 08-12-2015 11:57
Fra en som jobber som mellomleder i pleie og omsorg:

Aleneansvar som sykepleier for 32 (eller 70 for den saks skyld) beboere er ikke nødvendigvis et problem, men det avhenger jo av hvor mange medisindelere og helsefagarbeide re det er på jobb ellers og hvor ofte den skjer. Man skal være obs på at "varslere" ofte er "klagere" med problemer som ikke nødvendigvis har med egen arbeidssituasjo n å gjøre, så uttalelser fra enkeltpersoner er lite verdt.

Mange avvik er et sunnhetstegn og tegn på at man har en kultur for å melde avvik, forutsatt at avvikene blir håndtert og fører til forbedringer.

Det vil alltid klages på bemanning, og høyere bemanning fører ikke nødvendigvis til bedre kvalitet. Samtidig er nok smertegrensen nådd nå, samtidig som politikere og ledere sier vi i fremtiden får mer å gjøre med like mye penger, så det er all grunn til å være obs.

Verken pleiere eller ledere i pleie og omsorg i min kommune (Bærum) kjenner seg igjen i svartmalingen i media, enten det er journalister, ansatte eller kommentarfelt, som står for den. Vi pratet om dette på forrige etiske refleksjon, og vi kunne både bodd her og hatt foreldrene våre her.
+1 #2 Hanne Torp 08-12-2015 20:23
Å ha rett bemanning til rett tid må være et mål i omsorgen. Altfor mange teller kun hoder og tar ikke hensyn til de utfordringer avdelingen faktisk har. Min mening er at en klok leder lytter til sine ansatte. Ofte står mellomledere mellom barken og veden og «leverer» oppover i systemet. Konsekvensene kan bli dårlig trivsel, økt sykefravær og dårligere kvalitet. «Når krybben er tom bites hestene» er et kjent ordtak, og akkurat det skjer i avdelinger med konstant lav/for lav bemanning over tid. Det holder ikke å ha tilstrekkelig antall mennesker på jobb om de ikke kan faget. Vi trenger flere kunnskapsrike ansatte og flere kloke ledere!
0 #3 Kristin Fyrand 10-12-2015 19:49
Jeg har personlig erfaringer fra sviktende saksbehandling og null interesse fra kommunen når vi anmeldte Madserudhjemmet for flere alvorlige overgrep på min far. Da forstod jeg at ingen bryr seg. Stakkars den som havner på et slikt sykehjem uten pårørende som kan passe på hva som skjer.
+1 #4 Nina Hovensjø 10-12-2015 19:51
Veldig bra! Nå blir endelig pårørende med mistanker tatt på alvor.

Legg til kommentar