Eldreomsorg

Reelt brukervalg: Ubyråkratisk hjemmehjelpstilbud til de over 80 år

La alle over 80 år, uten behovsprøving, få tildelt 4 hjemmehjelpstimer pr. måned, og hvor den eldre selv kan definere hva hjelpen brukes til. En slikt ubyråkratisk prøveprosjekt i 2 bydeler foreslår Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen i et forslag de har framsendt for behandling i Oslo bystyre. Dette er brukervalg og valgfrihet med reelt innhold, og ideen er hentet fra et tilsvarende prosjekt i Stockholm. Samtidig fremmer Marianne Borgen, Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen forslag for bystyret om at byrådet skal legge fram en sak for bystyret om kvalitet, dimensjonering og organisering av pleie- og omsorgstilbudet til byens eldre.

Les forslaget om ubyråkratisk hjemmehjelpstilbud
Les om forslaget i Aftenposten
Les om prøveprosjektet i Stockholm
Les forslaget om sak om kvalitet, dimensjonering og organisering av eldreomsorgen