Eldreomsorg

Oslo omsorgstjenester: Bort fra stoppeklokker og strenge kontrollregimer

Oslo omsorgstjenester: Bort fra stoppeklokker og strenge kontrollregimer

Fagforbundet er begeistret: "En revolusjon i pleie og omsorg er i ferd med å ta form - bort fra stoppeklokker og strenge kontrollregimer."

Og som de skriver: "Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo har gjennom en lengre periode arbeidet for å gjøre pleie og omsorgstjenestene i Oslo kommune bedre. Våre medlemmer har etter mange års erfaring ønsket en tillitsreform der man går vekk fra dagens feilslåtte stoppeklokkeorganisering og strenge kontrollregimer, over til en organisering basert på tillit til fagpersonene i pleie og omsorgstjenestene.

Etter kun knappe måneder med Arbeiderpartiet, SV og MDG i ny byregjering er det endringer på gang. Vår nye byråd for eldre-, helse- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), har sammen med tillitsvalgte fra Fagforbundet satt i gang en aldri så liten revolusjon for Oslo kommune sine pleie og omsorgstjenester. Inga Marte Thorkildsen (SV) setter nå ut i live tillitsreformen som skal gjennomsyre pleie- omsorgstjenestene i Oslo Kommune. Målet er klart, man skal vekk fra sjekklistestyring og unødvendig rapportering. Det skal være innholdet og kvaliteten på tjenestene som skal stå i fokus.

Hovedinnholdet i den nye organiseringen er at unødvendig bruk av tid og kontroll skal fjernes, og i stede skal det prioriteres tid til brukerne. Vi skal vekk fra en tenkning der fagfolkenes tid med brukerne styres av minutt-for-minutt vedtak, og over på rammevedtak der innholdet skal defineres av brukeren og den ansatte sammen. Målet er at brukerne skal få større eierskap til eget liv, bedre brukermedvirkning, og at den ansatte skal gis muligheten til å ta et større faglig ansvar," heter det i Fagforbundets blad for tillitsvalgte.

Kommentarer   

+3 #1 Finn Halvorsen 19-12-2015 15:08
Kanskje kommer vi tibake til samme omsorgs- og servicenivå som før de jævlige effektivitets-r eformene? Utformet av blårussbyråkrat er , bedriftsøkonome r og kynikere. ...
+3 #2 Aina Andersen Lunde 19-12-2015 15:10
Så bra, får bare håpe det gjelder for hele landet etter hvert,for denne stoppeklokkemen taliteten er uhørt...
+1 #3 Hans-johan Karlsen 19-12-2015 15:11
Endelig en bedring for Oslo's befolkning.
+3 #4 Synnøve Inngjerdingen 19-12-2015 15:13
Håper dette blir virkelighet.Har jobbet i helsevesenet.Ha r blitt utsatt for stoppeklokke og effektivisering flere ganger. Det har vært tøft både for pasientene og vi som skal gjøre en god jobb.
0 #5 Unni Fonneland 19-12-2015 15:43
Ja "manns minne" er visst neppe over 30 dager! I min tid som sykepleier i hjemmetjenesten i en bydel i Oslo fantes ikke stoppeklokkesty ring, effektivisering og overvåkning av minutt-for-minu tt. Vi spl hadde ansvaret for våre pasienter og prioriterte selv tidsbruk og hvordan vi skulle organisere dagen, - med utgangspunkt i pasientenes behov. De var innvilget hjemmebaserte tjenester etter BEHOV, og det var vi som både gikk på vurderingsbesøk , som satte opp behovsoversikt og eventuelt pleieplan og ev. vedtak . Siden utførte vi jobben. Det er bare 16-17 år siden.
0 #6 Ida E. Wagner 28-12-2015 09:40
Mao: tilbake til verdier innen den velfungerende delen av hjemmetjenesten på 80-tallet -

Legg til kommentar