Eldreomsorg

Oslos eldreomsorg: Har byråkratiet fått for stor makt? spør Hospiceforum Norge

Oslos eldreomsorg: Har byråkratiet fått for stor makt? spør Hospiceforum Norge

Byråd Inga Marte Thorkildsen instruerte Sykehjemsetaten om å stoppe alle planer for nedleggelse av sengeplasser ved Lindrende enhet ved Akerselva sykehjem, samt å trekke tilbake de oppsigelsene av stillinger som allerede var sendt ut fra administrasjonen.

Les Hospiceforum Norges erfaringer med saken:

«Jeg er så utrolig lei av å lese saker i media, som forteller om manglende omsorg og tilbud, til enkeltmennesket. Det være seg gamle fru Hansen, som ikke har annen diagnose enn ”gammel”, men som blir nektet sykehjemsplass fordi hun er ”for frisk” – eller ”40 år gamle Ola”, som har fått en alvorlig sykdom og skal dø fra barna sine.

Politikerne får ofte skylden, når dårlig, eller manglende, omsorg dukker opp i nyhetene. Men er det egentlig bare politikernes feil, at gamle fru Hansen ikke får et tilbud som er tilpasset henne?  Hva med de menneskene som jobber i administrasjonen, og skal presentere forslag til vedtak? Får politikerne fullt innsyn og oversikt over hva som er følgende av vedtakene?, eller blir ordene pent pakket inn, slik at politikerne ikke helt får forutsetningen til å forstå hva hvert enkelt vedtak vil få som følger ?

Når saker om dårlig, eller manglende, omsorg dukker opp i media, er min anbefaling å sjekke ut med administrasjonen som står bak vedtakene som gjøres, fremfor alltid å skyte på politikerne. Helsebyråkratene i Norge sitter på altfor mye makt, i forhold til hva stillingsinstruksene tilsier. Det er riv ruskende galt at byråkrater skal få lov til å bestemme hvorvidt en kommune skal ha et tilbud om Lindrende enhet, eller ikke. Slike bestemmelser må løftes opp til politikerne, og jeg skal like å se den politikeren som sier at man vil redusere sengeplasser for døende mennesker mellom 18 og 100 år,» skriver Tom Rodell Marthinsen blant annet.

Les på linken nedenfor hele historien, slik Hospiceforum Norge ser den, som ledet fram til beslutningen om å stanse nedbygging av Lindrende enhet. Jeg vil nok allikevel si: det er selvsagt politikerne som har det overordnede ansvaret, også for å skaffe seg nødvendig informasjon som grunnlag for ledelse.

Kommentarer   

0 #1 June Grimestad 28-12-2015 10:19
Byråkratene er vel oppdratt av politikerne, og da ikke bare i en fire årsperiode, men over tiår. Det et felles ansvar for byråkratiet og politikerne ( og da uavhengig av partipolitikk), at man ha latt det utvikle seg slik .

Jeg mistenker at mange ledere vil fortsette å holde sine kort tett for politikerne. Jeg er spesielt bekymret for barnevernsleder e i Oslo. De vil neppe vise Thorilkdsen sine kort . Hun har trampet alt for hardt i klaveret til at de vil stå frem å vise hvilke systemutfordrin ger de står i.

Tragedie for barna, og de eldre !!! Det er få som er sannhetssøkende , gjelder å holde maska.
+1 #2 Inger Seim 28-12-2015 11:35
Det er politikernes ansvar å bruke tid på å sette seg inn " i det livet , særlig de svake grupper lever der ute på ulike institusjoner og i hjemmene sine " - min erfaring etter 40 år i kommunal tjeneste er at politikerne egentlig ikke bryr seg så my om det folket de er satt til å tjene - de fleste er mest opptatt av å få bilde av seg i lokalavisen " all pr er god pr " - informasjon om folket de skal tjene finnes om de bare ønsker den informasjonen ......
0 #3 Tom Rodell Marthinsen 29-12-2015 22:24
Helt enig i at politikerne skal ha hovedansvaret, men i saken om Lindrende enhet så var det rett og slett byråkratiet som sviktet. IKKE politikerne. ( Nei, jeg er ikke politiker - eller byråkrat)
0 #4 Nina Martinsen 29-12-2015 22:28
Systemet er laget slik at folk må ha noe å uroe seg over. Da er man opptatt,å unnlater å gjøre opprør mot andre ting.
Så ansvaret kan man sende på rundgang, da ingen orker å løpe etter de ansvarlige hele tiden. byrå krati.
0 #5 Tove Henny Lehre 29-12-2015 22:29
Inga Marte tar ansvaret når hun griper inn der hun ser at det skjer ting som man ikke er fornøyd med - eller at ting ikke skjer som burde skjedd.
0 #6 Mona Nysveen 29-12-2015 22:31
ANSVARET ligger hos politikerne til sjuende og sist. Selv om de kan skylde på makt i byråkratiet. Vær så snill og ikke bli som alle andre politikere og skyv ansvaret fra deg du også! SV, mitt parti:Ikke gjør som deres forgjengere og fraskriv noe som helst ansvar.

Jeg er personlig berørt av dårlige ressurser i hjemmetjenesten e i min kommune. Her har AP sittet med makta i absolutt alle år. Ikke bra det heller, selv om AP liksom skal være et sosialistisk parti.

Legg til kommentar