Eldreomsorg

Oslos eldreomsorg: Har byråkratiet fått for stor makt? spør Hospiceforum Norge

Oslos eldreomsorg: Har byråkratiet fått for stor makt? spør Hospiceforum Norge

Byråd Inga Marte Thorkildsen instruerte Sykehjemsetaten om å stoppe alle planer for nedleggelse av sengeplasser ved Lindrende enhet ved Akerselva sykehjem, samt å trekke tilbake de oppsigelsene av stillinger som allerede var sendt ut fra administrasjonen.

Les Hospiceforum Norges erfaringer med saken:

«Jeg er så utrolig lei av å lese saker i media, som forteller om manglende omsorg og tilbud, til enkeltmennesket. Det være seg gamle fru Hansen, som ikke har annen diagnose enn ”gammel”, men som blir nektet sykehjemsplass fordi hun er ”for frisk” – eller ”40 år gamle Ola”, som har fått en alvorlig sykdom og skal dø fra barna sine.

Politikerne får ofte skylden, når dårlig, eller manglende, omsorg dukker opp i nyhetene. Men er det egentlig bare politikernes feil, at gamle fru Hansen ikke får et tilbud som er tilpasset henne?  Hva med de menneskene som jobber i administrasjonen, og skal presentere forslag til vedtak? Får politikerne fullt innsyn og oversikt over hva som er følgende av vedtakene?, eller blir ordene pent pakket inn, slik at politikerne ikke helt får forutsetningen til å forstå hva hvert enkelt vedtak vil få som følger ?

Når saker om dårlig, eller manglende, omsorg dukker opp i media, er min anbefaling å sjekke ut med administrasjonen som står bak vedtakene som gjøres, fremfor alltid å skyte på politikerne. Helsebyråkratene i Norge sitter på altfor mye makt, i forhold til hva stillingsinstruksene tilsier. Det er riv ruskende galt at byråkrater skal få lov til å bestemme hvorvidt en kommune skal ha et tilbud om Lindrende enhet, eller ikke. Slike bestemmelser må løftes opp til politikerne, og jeg skal like å se den politikeren som sier at man vil redusere sengeplasser for døende mennesker mellom 18 og 100 år,» skriver Tom Rodell Marthinsen blant annet.

Les på linken nedenfor hele historien, slik Hospiceforum Norge ser den, som ledet fram til beslutningen om å stanse nedbygging av Lindrende enhet. Jeg vil nok allikevel si: det er selvsagt politikerne som har det overordnede ansvaret, også for å skaffe seg nødvendig informasjon som grunnlag for ledelse.